Skip to main content

Förändringar i tillsvidareavtal klart med Vision

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 12:19 CET

Jan-Olov Olsson, Vision och Anna Steen, t f förhandlingschef, KFS.

KFS har kommit överens med Vision om förändringar i tillsvidareavtalen för branscherna Energi, VA, Återvinning, Parkering, Fastighet och näringsliv, Konsult och service, Läns- och regionmuseer, Trafikhuvudmän och Utbildning.

- Vi är nöjda med förändringarna då de innebär anpassning till företagens verksamheter. Det kommer att gynna våra medlemsföretag i deras dagliga arbete, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

KFS och Vision har bilagt en kommentar från de centrala parterna om hur ett processlöneavtal ska fungera. Denna ska vara ett stöd till de lokala parterna i lönebildningsprocessen på företagen.

- Nu arbetar vi vidare med att utveckla tillsvidareavtalen, säger KFS förhandlingschef Anna Steen

Avtalen publiceras på www.kfs.net.

För mer information kontakta:

Anna Steen, t f förhandlingschef, anna.steen@kfs.net, tel: 08-556 009 57

Våra medlemmar gör så att människors vardag fungerar. KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemmar i deras vardag. Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor och bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 15 branscher – allt från energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, omsorg och personlig assistans. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.Läs mer: www.kfs.net

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera