Skip to main content

KFS lanserar språkmodul för att snabbare få in nyanlända på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 09:02 CET

För att säkra kompetensförsörjningen och skapa en inkluderande arbetsmarknad har KFS lanserat flera verktyg för att hjälpa medlemsföretagen att rekrytera smartare. Genom utbildningar som underlättar i introduktion och handledning skapas möjligheter att bredda rekryteringsbasen.

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Samtidigt har många nyanlända svårt att komma in i arbetslivet, trots att de har relevanta erfarenheter och kunskaper.

- För att hjälpa företag att bredda sin rekryteringsbas lanserar vi nu en webbutbildning i hur man lär ut språk till personer som inte har svenska som modersmål, säger Conny Larsson, som är projektledare för inkluderingsarbetet på KFS.

Utbildningen är till för att skapa trygghet för handledarna samt underlätta när medlemsföretagen rekryterar, eftersom de kan bredda sin rekryteringsbas och på så vis även bidra till affärsmässig samhällsnytta. Dessutom kommer den handledde snabbare in i arbetet och gemenskapen.

Språkmodulen har tagits fram tillsammans med Karolina Larsson, legitimerad logoped, författare och språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstad kommun. Modulen består av fyra delar: Introduktion, Förberedelse på företaget, Lära ut språk och Motivation.

- Språkmodulen ger medlemsföretagen ett redskap för att rekrytera smartare helt enkelt, att öka mångfalden i medlemsföretagen genom exempelvis praktik och yrkesintroduktionsanställning, säger KFS vd Monica Ericsson.

Språkmodul som komplement till handledarutbildning

Språkmodulen är ett bra komplement till den handledarutbildning som lanserades hösten 2016. Handledarutbildningen stödjer medlemsföretagen i introduktion av nya medarbetare. Företagen kan rekrytera bredare och smartare och den nyanställde kommer snabbare in i arbetsuppgifterna. Det arbetsplatsförlagda lärandet och kompetensutvecklingen ökar.

Läs mer om handledarutbildningen >

Har du frågor, kontakta: 

Monica Ericsson, vd KFS, monica.ericsson@kfs.net, tel: 070-419 33 71
Conny Larsson, projektledare, conny.larsson@kfs.net, tel: 073-960 63 61

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera