Skip to main content

KFS samarbetar med Arbetsförmedlingen för en inkluderande arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 08:00 CET

KFS har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans. Samarbetet ska bland annat förenkla för KFS medlemsföretag att tillhandahålla praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar.

En tydligare dialog med Arbetsförmedlingen kommer att underlätta vårt stöd till medlemsföretagen i deras arbete för en inkluderande arbetsmarknad, säger KFS vd Monica Ericsson.

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort, samtidigt har många nyanlända svårt att komma in i samhället. KFS arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för att säkra kompetensförsörjningen inom branscher där brist på kompetens väntas uppstå, samtidigt som fler människor integreras i samhället.

Energiuppropet, Vattenuppropet och Återvinningsuppropet är exempel på det arbete som bedrivs inom KFS. Initiativen, som startades av branschråden, är uppmaningar till andra medlemsföretag att tänka både strategiskt och kreativt vid rekrytering, och att det finns många människor med kunskaper företagen inte har råd att bortse ifrån. Här ingår till exempel nyanlända, ungdomar, 55+ och personer med funktionsnedsättning.

- Uppropen ger verktyg för att rekrytera smartare helt enkelt, att öka mångfalden i medlemsföretagen genom exempelvis praktik och yrkesintroduktionsanställning, säger Monica Ericsson.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

För att underlätta inkluderingsarbetet har KFS inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans. Samarbetet ska ge KFS medlemsföretag en möjlighet att hitta lokala kontaktvägar in till Arbetsförmedlingen, och arbetssökande möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom Arbetsförmedlingens kontakt med medlemsföretagen. Det ska även skapas lokala och regionala relationer för att utveckla samarbetet. Förhoppningen är även att tydliggöra ansvarsområden avseende vem som gör vad, och att hitta rätt kontaktvägar för att upprätta en konsekvent och tydlig dialog mellan medlemsföretagen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om KFS inkluderingsarbete >

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera