Skip to main content

​Nya avtal har träffats mellan KFS och Kommunal

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 10:06 CEST

Besöksnäringsavtalet var först att tecknas i årets avtalsrörelse. På bilden syns Lars Fischer, Kommunal, Claes Blomgren, KFS och Diana Håkansson, KFS.

KFS och Kommunal har kommit överens om nya avtal för branscherna Besöksnäring, Fastighet & Näringsliv, Konsult & Service, Länsmuseer, Parkering, VA samt Återvinning som gäller för perioden 2016-04-01 till 2017-03-31. Avtalen följer industrins märke med ett avtalsvärde på 2,2 % på tolv månader.

- Vi är nöjda med avtalen då de innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin vilket kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom branscherna, säger Claes Blomgren, förhandlingschef på KFS.

Förändringarna i avtalen inkluderar bland annat ändrad tidsfrist vid central förhandling i löneprocessen och tydligare regler kring föräldrapenning. Avtalen har även uppdaterats genom redaktionella ändringar som förtydligar och förbättrar avtalen som helhet vilket gör det mer användarvänligt för medlemsföretagen.

Avtalen publiceras på www.kfs.net.

För mer information kontakta:

Claes Blomgren, förhandlingschef, 08 556 009 72, claes.blomgren@kfs.net

Våra medlemmar gör så att människors vardag fungerar.

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemmar i deras vardag. Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor och bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 14 branscher – allt från energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, omsorg och personlig assistans. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle. Läs mer: www.kfs.net

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera