Skip to main content

Skarp kritik mot urholkning av assistanslagstiftningen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 14:17 CET

KFS riktar tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO, Vårdföretagarna, Assistansanordnarna, PARO, Intressegruppen för Assistansberättigade - IfA, Föreningen JAG och STIL, i en skrivelse till Barn- och äldreminister Maria Larsson skarp kritik mot rättsosäkerheten i behovsbedömningen för personlig assistans.

- Skrivelsen är starkt kritisk framförallt till den betydelse en Regeringsrättsdom (RÅ 2009 ref 57) kommit att få för bedömningen av grundläggande behov och rätten till personlig assistans. Enligt Försäkringskassans statistik har 280 personer fått sin assistans indragen under perioden 2011-01 – 2011-07 och fler kan komma att förlorar rätten till insatsen, säger Hanna Kauppi, ordförande i branschrådet för personlig assistans hos KFS.

- Situationen är allvarlig och långtgående. I en strävan att göra förtydliganden skapar nu Försäkringskassan egna begreppsdefinitioner. Stor rättsosäkerhet råder, vi ser att en mängd ärenden går vidare för rättslig prövning, oron för att förlora eller få sin assistans neddragen är påtaglig och det kan vara svårt att upprätthålla kvalitet i en livs- och assistanssituation där insatsen inte täcker behoven. Om vi vill värna reformen är det hög tid att Riksdagen ingriper med ett förtydligande av lagen, säger Hanna Kauppi.

Grundläggande behov, som att sköta sin hygien, äta och klä sig, har tidigare betraktats som integritetskänsliga i sig och därmed varit berättigande för personlig assistans. Genom en intellektuell rockad har nu synsättet istället förändrats till att de i lag definierade grundläggande behoven ska berättiga till assistans om de är tillräckligt integritetskänsliga. Konsekvenserna kan i praktiken bli förödande, både för reformen och livsvillkoren för människor med stora funktionsnedsättningar.

Skrivelsen är en respons på rapporten Svar på uppdrag om assistansersättning, ett regeringsuppdrag där Försäkringskassan ombetts att se över rättssäkerheten och enhetligheten i beslut om assistansersättning. I rapporten har Försäkringskassan helt valt att bortse från den upprepade kritik, de synpunkter och exempel som undertecknande organisationer vid ett flertal tillfällen anfört.

För mer information, kontakta: Hanna Kauppi, KFS, Bransch personlig assistans, 
08-505 920 10, hanna.kauppi@sarnmark.se

Se vidare Försäkringskassans rapporter:

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Pressmeddelanden/2011/pm11_26/RU_enhetlighet_assistansbeslut_110628.pdf


http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Rapporter/fk_anser/anser_2011_1.pdf

Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS)

KFS står för Kommunala Företagens Samorganisation och är arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag.

Vår huvuduppgift är att säkerställa arbetsfred genom att träffa centrala överenskommelser, arbeta för branschanpassning i kollektivavtalen, ge service i arbetsgivarfrågor och skydd vid konflikter. Om ett medlemsföretag drabbas av strejk eller annan stridsåtgärd kan företaget få ersättning ur KFS Konfliktfond.

Resultatet av vårt arbete är en rad konkurrenskraftiga avtal, som de olika branschavtalen, pensionsavtalet PA-KFS och KFS Trygghetsavtal.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera