Skip to main content

​Tre KFS-medlemmar får prestigefylld europeisk hållbarhetsutmärkelse

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 07:56 CET

Från vänster: Liisa Eriksson Hundertmark, Fyrishov, Lars Lindblom, Stockholm Vatten, Monica Ericsson, KFS, Sylvia Michel, Kraftringen, Liisa Fransson, Kraftringen, Sophie Törne, SKL och Valeria Ronzitti, CEEP.

Kraftringen, Stockholm Vatten och Fyrishov har uppmärksammats vid en prisceremoni i Paris arrangerad avtheEuropean Centre of Employers and Enterprises,CEEP. Priset delas ut till företag och organisationer vilka är leverantörer av offentliga tjänster och som enligt CEEP utmärkt sig med ett enastående CSR-arbete.

- Våra medlemsföretag står för affärsmässig samhällsnytta i Sverige – och dessa tre bolag är mycket goda exempel på hur offentliga verksamheter på konkreta och kreativa sätt bidrar till hela samhället där de verkar, säger Monica Ericsson som är vd på KFS.

Utmärkelsen CEEP CSR Label har baserats på följande projekt där bolagen har utmärkt sig inom hållbar samhällsnytta:

  • Kraftringens bidrag till socialt och miljömässigt hållbar renovering av bostäder i Linero i Lund uppmärksammas särskilt som ett exempel på hur ett företag kan verka för en hållbar samhällsutveckling.Kraftringen är en viktig aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Målet är att minimera verksamhetens ekologiska fotavtryck och genom affärsmässig samhällsnytta bidra till tillväxt och hög livskvalitet i regionen där bolaget verkar. Detta är första gången som Kraftringen erhåller CEEP CSR Label.
  • Fyrishov AB tilldelas priset för sin långsiktiga plan att genom Fyrishovs Simakademi lyfta livsviktiga frågor inom simkunnighet i kombination med praktisk simutbildning. Fyrishovs Simakademi, som startade år 2015, har exempelvis erbjudit en kostnadsfri simundervisning för icke simkunniga vuxna, där över 250 personer deltagit redan det första året. I år är det andra gången som Fyrishov tilldelas CEEP CSR Label.
  • Stockholm Vattens bidrag handlar om hur man hanterat processen med ett av de största infrastrukturprojekten någonsin i huvudstaden, nämligen bygge av ett nytt avlopps- och reningsverk, vilket bland annat innebär ett bygge av en tunnel under staden. Stockholm Vatten har tilldelats utmärkelsen för tredje gången. Till sin hjälp i arbetet med att förankra projektet har man bland annat intervjuat barn, vilket visat sig vara en hållbar strategi som kommit såväl projektet, de boende som miljön till gagn.

Fakta om CEEP CSR Label:

CEEP CSR Label är ett formellt bevis som sedan 2008 beviljas företag som levererar tjänster av allmänt intresse och som framgångsrikt lyckas integrera CSR i sin verksamhet och ta samhälleligt och etiskt ansvar. Ansökningarna granskas av experter och väljs ut av en jury. Hittills har mer än 100 företag fått utmärkelsen efter en utvärderingsprocess. Prisutdelningsceremonin AWA hölls på Caisse des Dépôts et Consignations (medlem av CEEP Frankrike) i Paris, i samarbete med CEEP Frankrike.

- Utmärkelsen är en etikett för de företag i Europa som levererar offentliga tjänster utöver sitt uppdrag. De är särskilt medvetna och aktiva när det gäller att positivt påverka samhället och miljön, säger Valeria Ronzitti, CEEP:s generalsekreterare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera