Skip to main content

Johan Nyqvist

Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

Kontaktperson

  • johan.gtzcnyayjaqvist@kfsk.ssae
  • 072-885 4926