Skip to main content

Taggar

Skrivelse, kapacitetsbrist

Skrivelse, kapacitetsbrist

Dokument   •   2019-09-26 14:47 CEST

Deltagare Skånebänken 31 mars 2017

Deltagare Skånebänken 31 mars 2017

Dokument   •   2017-03-29 13:11 CEST

Deltagarlista till mötet

Kartläggning av solenergin i Skåne

Kartläggning av solenergin i Skåne

Dokument   •   2015-03-16 16:25 CET

Kartläggning för solenergin i Skåne

Kartläggning för solenergin i Skåne

Dokument   •   2015-03-16 16:07 CET

Enligt en ny kartläggning finns det nu nära 7,9 MW solenergi i Skåne. Detta är mer än en tredubbling sedan början av 2013. Solcellerna finns i alla skånska kommuner, monterade på villatak, ladugårdar, kontorsfastigheter eller på ställningar i marken. Årligen producerar de 579 solcellsanläggningarna cirka 7,1 miljoner kWh förnybar energi från solen.

Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogas och biogödsel

För att öka insamlingen av matavfall är det viktigt att avfallsgenererarna förstår hur den vidare behandlingen av matavfall går till. Det har visat sig vara svårt att kommunicera dessa budskap till hushållen. Syftet med detta projekt har varit att ta fram relevanta och transparenta som kan användas vid kommunikation av hur matavfallet behandlas.

Rapporten "Nyckeltal energi och klimat 2012" från SKL och Energimyndigheten visar att Skånska kommuner har en större ökning av andelen miljöbilar än rikssnittet (13% ökning mot 10% för hela landet). Skåne visar även en större andel och större ökning av andelen förnybart drivmedel i kommunens fordon jämfört med rikssnittet.

Rapporten "Nyckeltal energi och klimat 2012" från SKL och Energimyndigheten visar att Skånska kommuner har en större ökning av andelen miljöbilar än rikssnittet (13% ökning mot 10% för hela landet). Skåne visar även en större andel och större ökning av andelen förnybart drivmedel i kommunens fordon jämfört med rikssnittet.

Rapporten "Nyckeltal energi och klimat 2012" från SKL och Energimyndigheten visar att Skånska kommuner har en större ökning av andelen miljöbilar än rikssnittet (13% ökning mot 10% för hela landet). Skåne visar även en större andel och större ökning av andelen förnybart drivmedel i kommunens fordon jämfört med rikssnittet.

Finalister Skåne Solar Award 2012

Finalister Skåne Solar Award 2012

Dokument   •   2012-05-22 08:43 CEST

Hydrogen and Fuel Cells in the Nordic Countries i Malmö

H2Skåne och Vätgas Sverige kan stolt presentera att seminariet ”Hydrogen and Fuel Cells in the Nordic Countries” för första gången hölls i Sverige, i Malmö den 25-25 oktober 2011.

H2 Skåne: Creating fertile Ground for Fuel Cells and Hydrogen