Skip to main content

Biogas i Skåne tar kliv framåt!

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2016 14:12 CEST

Resultatet för andra ansökningsomgången av Klimatklivet stod idag klart och återigen står biogas högt på listan över prioriterade åtgärder. Föregående omgång gick cirka 50 % av anslagen till biogasrelaterade projekt och bevisade därmed att när det gäller störst klimatnytta per krona kommer biogas högt. Denna gång kan vi se fram emot fler biogassatsningar i Skåne genom E.ON Biofor som etablerar en uppgraderingsanläggning på Ellingeverket i Eslöv med stöd på cirka 6,5 miljoner kronor. Swedish Biogas International beviljas 58 miljoner kronor för att etablera en ny produktionsanläggning i Bromölla kommun vilket kommer ge betydande effekt på volymen producerad biogas i Skåne.

Med en ökad biogasproduktion och användning i Skåne får vi ta del av alla de samhällsnyttor som biogasen bidrar med. Biogas är inte bara ett energislag utan ett sätt att ta vara på avfall från stad och land, ett sätt att skapa lokala arbetstillfällen och återföra näringen till åkermark. Produktionen från de befintliga 45 anläggningarna i Skåne uppskattas kunna öka åttafaldigt bara genom att bättre utnyttja de organiska avfallsströmmar som finns i Skåne. Det skapar en cirkulär ekonomi och är med och bygger det hållbara samhället som vi behöver.

Mer information om beviljade anslag i andra sökomgången för Klimatklivet finns här.

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi tillhör Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.