Skip to main content

Mer förnybar energi i skånska kommuner

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 11:42 CET

Under 2009 – 2014 har alla kommuner och landsting kunnat ta del av ett särskilt statligt stöd för att arbeta med energieffektivisering i egna byggnader och transporter. En ny sammanställning visar att nu att kommunerna blivit bättre på att hushålla med energin i sina byggnader. De skånska kommunerna har minskat energianvändningen i sina byggnader med 7,4 procent under perioden, vilket är strax under riksgenomsnittet på 7,7 procent. Andelen förnybar energi i kommunägda byggnader har i Skåne ökat från 66 procent till 74 procent.

Kommunerna blir också bättre på att använda förnybara drivmedel. Andelen förnybara drivmedel i skånska kommuners bilar har ökat från 19 till 29 procent:

– Det är väldigt positivt att kommunerna blir bättre på använda förnybara drivmedel till sina bilar, men här det finns fortfarande mycket kvar att göra. Transporter är vår största utmaning när det gäller att minska våra klimatpåverkande utsläpp. Här i Skåne har vi ju särskilt goda förutsättningar för biogas, och vi ser ett ökande intresse för elbilar, säger Helena Tillborg, chef för Energikontoret Skåne.

Resultaten för de skånska kommunerna presenteras i närmare detalj med översiktliga diagram för varje kommun, på Klimatsamverkan Skånes hemsida. Där finns också kommunernas mål- och strategidokument för miljö- och klimatåtgärder.

– Resultaten för de skånska kommunerna visar en positiv trend och ligger i nivå med övriga landet, men det finns fortfarande stora skillnader mellan kommunerna. Det tyder på att kommunerna har mycket att lära av varandra. Vi vet också att det har funnits en del brister i kvaliteten på inrapporterade uppgifter, så siffrorna ska tolkas med viss försiktighet, säger Johan Nyqvist, projektledare på Energikontoret Skåne.

Sammanställningen av de skånska kommunernas energianvändning har genomförts som en särskild satsning inom Klimatsamverkan Skåne som är en samverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne/Energikontoret Skåne.

Resultaten för alla Sveriges kommuner presenteras i rapporten Öppna jämförelser – Energi och klimat 2015 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi tillhör Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.