Skip to main content

Försäkringsbolag sänker premien om du sänker hastigheten

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 16:46 CET

Försäkringsbolaget SalusAnsvar erbjuder, i ett riktat forskningsprojekt till MHF:s medlemmar i södra Sverige, 30 procent tillbaka på bilförsäkringspremien. Detta under förutsättning att bilisterna håller hastigheten ett helt år.

– I forskningsprojektet är det viktigt för alla parter att mätningarna och resultaten blir så exakta som möjligt. För att göra det lättare för bilförarna att hålla hastigheten har man valt en av våra ISA-produkter från 2MA. Med instrumentet får föraren information om vilken hastighetsbegränsning som gäller. Dessutom lagras bilens hastighet i en dator så att den hela tiden kan jämföras med gällande hastighetsbegränsning. För att säkerställa den personliga integriteten raderas all data om tid och plats, säger Thomas Bergdahl, affärsenhetschef på KG Knutsson AB.

Forskningsprojektet genomförs av Folksam, Trafikverket, SalusAnsvar och MHF. Syftet med projektet är att ta reda på om man genom en ny sorts bilförsäkring kan stimulera till en säkrare körstil och sänkta hastigheter. Det långsiktiga målet är att spara liv och olyckor i trafiken. Om genomsnittshastigheten i trafiken kan sänkas med 3 km/h kan ett 60-tal liv räddas per år

– Installationen av ISA-produkterna är viktig del i projektet. Föraren får en grön markering på displayen i bilen om han eller hon håller sig inom given hastighet. Börjar det gå för fort blir markeringen gul och om man kommer upp i mer än 5 km/h för fort så blir signalen röd. Det är ett enkelt signalsystem och välkänt för alla bilister sedan lång tid tillbaka.

För att få fram så korrekta forskningsresultat som möjligt är det också viktigt att instrumenten hanteras så noggrant som möjligt.
– För att säkerställa en problemfri installation har vi valt att låta Dialect Installationscenter svara för all montering, berättar Thomas Bergdahl.

Under hösten får MHF:s medlemmar i södra Sverige erbjudande om att vara med i projektet som sedan är tänkt att starta den 1 mars 2011. Projektet ska pågå fram till den 28 februari 2012. De förare som klarat av att hålla hastigheten ett helt år kan få upp till 30 procent tillbaka på sin försäkringspremie

KGK är generalagent för världsledande tillverkare av tillverkare av tillbehör, reservdelar och komponenter med välkända varumärken för fordons- och marinbranschen.
I Sverige bedriver KGK verksamhet i Sollentuna, Göteborg och Malmö. Utomlands finns KGK i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera