Wjlfizf6xkjstx4l3rmr

Kiwok deltar vid Keiretsu Angel Capital Expo Europe

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:30 CET

​Keiretsu, ett av världens största investerarnätverk, bjuder in till en Europeiskt Expo i Stockholm ​Keiretsu Forum Nordics Team håller för första gången en Europeiskt Expo för affärsänglar i Stockholm, ”one of the hottest startup & scaleup scenes on the planet”.

Fvttfb1fhyhy5o4s96iq

Kiwoks nyemission genomförd

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 17:16 CET

Kiwoks företrädesemission tillför bolaget cirka 0,4 MSEK före emissionskostnader Konvertering av konverteringslån KV2B tillför bolaget cirka 0,2 MSEK

Wjjcb8iqfv42q1ccqlig

Inslag på SVT lokala nyheter om Kiwoks e-tröja

Nyheter   •   Dec 18, 2017 18:00 CET

​Inslag i SVT lokala nyheter Blekinge 2017-12-17 ​I gårdagens lokala nyheter Blekingen sände SVT ett reportage från Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona som genomför funktionstester av Kiwoks e-tröja på försökspersoner.

Media no image

Nästa vecka är den sista för teckning i Kiwoks företrädesemission

Nyheter   •   Dec 08, 2017 15:30 CET

Presentation från investerarträffar i samband med den pågående nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) 
Presentationen biläggs detta nyhetsbrev.

Förlängd teckningstid i den pågående företrädesemissionen
Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har som tidigare meddelats beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 15 december 2017 från det tidigare datumet den 1 december 2017. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.hagberganeborn.se och www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Stockholm 2017-12-08

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 0706-45 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

​Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har som tidigare meddelats beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 15 december 2017.

Läs vidare »
Media no image

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen med företrädesrätt och fastställer omräknad konverteringskurs i lån KV2B

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 16:00 CET

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 15 december 2017 från det tidigare datumet den 1 december 2017. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.hagberganeborn.se och www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Styrelsen har vidare fastställt ny omräknad konverteringskurs för lån KV2B till 3 kronor.

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

​Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen

Läs vidare »
Fvttfb1fhyhy5o4s96iq

Kiwok levererar produkten BodyKom för internationella tester

Nyheter   •   Nov 30, 2017 13:30 CET

​Kiwok vänder sig till vårdgivare i olika regioner med en digital lösning för EKG. Vårdgivare i den svenska marknaden såväl som i de större marknaderna i Europa har varit väldigt försiktiga att ta till sig ny teknik även om vi nu ser tecken på en positiv förändring.

Fvttfb1fhyhy5o4s96iq

Kiwok Nordic publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 12:00 CET

​Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission

Vomz3gpj3yf2fcn2kmj8

INBJUDAN TILL INVESTERARTRÄFFAR MED KIWOK

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 09:30 CET

​I samband med den kommande nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) anordnas investerarträffar med bolagets ledning.

Media no image

Kiwok Nordic AB (publ) rättelse om avstämningsdag

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 09:46 CET

I samband med publicering av emissionsbeslut i pressmeddelande av 2017-10-30 angavs fel avstämningsdag.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen skall vara den 16 november 2017.

Stockholm 2017-11-02

För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

I samband med publicering av emissionsbeslut i pressmeddelande av 2017-10-30 angavs fel avstämningsdag. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen skall vara den 16 november 2017.

Läs vidare »
Media no image

Kiwok genomför företrädesemission

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 15:17 CET

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid nio (9) aktier oavsett serie ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Emissionsbelopp: Högst 6 135 594 kr.

Antal aktier i emissionen: Högst 2 045 198 B-aktier.

Pris per aktie: 3,00 kronor.

Avstämningsdag: Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen ska vara den 16 oktober 2017.

Teckningstid: From den 20 november tom den 1 december 2017.

Värdering: Cirka 55 MSEK (pre-money).

Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av dess aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.


Stockholm 2017-10-30

För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • hkyuanphqqdersyaidjs.oeskduvtljiunqaoyd@ddtbkiwcwodrk.se
  • 0705-136148

Om Kiwok Nordic AB (publ)

mHealth by Kiwok, bringing healthcare closer to patients

Kiwok är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och levererar produkter och tjänster inom mobil hälsa (mHealth) till hälso- och sjukvården, företagshälsovård samt företag och organisationer som arbetar med friskvård.

Kiwoks ambition är att tillhandahålla produkter som effektiviserar vården och underlättar för patienter och övriga användare att få kvalificerade undersökningar genomförda i närsjukvård eller inom ramen för sina organisationers intresseområde. I nuläget fokuserar vi att erbjuda långtids-EKG baserad på mobil hälsoteknik.

Adress

  • Kiwok Nordic AB (publ)
  • Box 45017
  • 104 30 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar