Kiwok har hållit extra bolagsstämma och genomför riktad nyemission

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 14:30 CET

Kiwok Nordic AB (publ) har den 29 oktober 2018 hållit extra bolagsstämma för val till styrelsen samt genomför riktad nyemission.

Kallelse till extra bolagsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:23 CEST

Kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 29 oktober 2018 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar samt annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen bilägges detta pressmeddelande och skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 oktober 2018, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 17.00 torsdagen den 25 oktober 2018 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 23 oktober 2018.

Stockholm den 15 oktober 2018

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för digital distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil och digital dataöverföring samt beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea.

Kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 29 oktober 2018 klockan 15:00 på Wennergren Center

Läs vidare »

Fredagen den 8/6 sista dag för teckning i Kiwoks nyemission

Nyheter   •   Jun 07, 2018 13:26 CEST

Förlängd teckningstid i den pågående nyemissionen

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har som tidigare meddelats beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 8 juni 2018 från det tidigare datumet den 25 maj 2018. Orsaken till att styrelsen förlängde teckningsperioden var för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.hagberganeborn.se och www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Stockholm 2018-06-07

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Telefon 0706-45 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har som tidigare meddelats beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 8 juni 2018 från det tidigare datumet den 25 maj 2018. Orsaken till att styrelsen förlängde teckningsperioden var för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Läs vidare »

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 09:30 CEST

Kallelse till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 juni 2017, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 27 juni 2018 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm, på telefon 08-550 036 70 eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 22 juni 2018.

Stockholm 1 juni 2018

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73 
anders.bjorlin@kiwok.com
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för digital distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil och digital dataöverföring samt beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea.

​Kallelse till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar.

Läs vidare »

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen riktad till allmänheten

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 10:40 CEST

​Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 8 juni 2018

INBJUDAN TILL INVESTERARTRÄFF MED KIWOK

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 16:44 CEST

​I samband med den pågående nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) anordnas en investerarträff med bolagets ledning. Investerarträffen kommer att hållas på tid och plats enligt nedan.

Kiwok Nordic AB (publ) genomför en nyemission riktad till allmänheten

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 11:00 CEST

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare riktad till allmänheten

Kiwok deltar vid Keiretsu Angel Capital Expo Europe

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:30 CET

​Keiretsu, ett av världens största investerarnätverk, bjuder in till en Europeiskt Expo i Stockholm ​Keiretsu Forum Nordics Team håller för första gången en Europeiskt Expo för affärsänglar i Stockholm, ”one of the hottest startup & scaleup scenes on the planet”.

Kiwoks nyemission genomförd

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 17:16 CET

Kiwoks företrädesemission tillför bolaget cirka 0,4 MSEK före emissionskostnader Konvertering av konverteringslån KV2B tillför bolaget cirka 0,2 MSEK

Inslag på SVT lokala nyheter om Kiwoks e-tröja

Nyheter   •   Dec 18, 2017 18:00 CET

​Inslag i SVT lokala nyheter Blekinge 2017-12-17 ​I gårdagens lokala nyheter Blekingen sände SVT ett reportage från Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona som genomför funktionstester av Kiwoks e-tröja på försökspersoner.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • anuidewbrsqi.oykeshetlwsunqmd@mukiacworpk.agseyo
  • 0705-136148

Om Kiwok Nordic AB (publ)

mHealth by Kiwok, bringing healthcare closer to patients

Kiwok är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och levererar produkter och tjänster inom mobil hälsa (mHealth) till hälso- och sjukvården, företagshälsovård samt företag och organisationer som arbetar med friskvård.

Kiwoks ambition är att tillhandahålla produkter som effektiviserar vården och underlättar för patienter och övriga användare att få kvalificerade undersökningar genomförda i närsjukvård eller inom ramen för sina organisationers intresseområde. I nuläget fokuserar vi att erbjuda långtids-EKG baserad på mobil hälsoteknik.

Adress

  • Kiwok Nordic AB (publ)
  • Box 45017
  • 104 30 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar