Skip to main content

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 09:30 CEST

Kallelse till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 juni 2017, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 27 juni 2018 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm, på telefon 08-550 036 70 eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 22 juni 2018.

Stockholm 1 juni 2018

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73 
anders.bjorlin@kiwok.com
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för digital distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil och digital dataöverföring samt beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.