Skip to main content

Ny styrelse i Kiwok Nordic AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 14:54 CET

En extra bolagsstämma i Kiwok Nordic AB (publ) har utsett ny styrelse i bolaget.

Detta är en markering från Kiwok Nordics huvudägare, att man dels vill öka styrelsens medicinska branschkompetens, dels vill se bolaget som en självständig återförsäljare på den nordiska marknaden. Bolaget har ensamrätten att tillhandahålla den unika telemedicintjänsten BodyKom Series EKG i Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island. Kiwok Nordic har ca 450 aktieägare.

– I samband med en nyligen fulltecknad aktieemission, försäljningsstarten i bolaget och den uttalade ambitionen att marknadsnotera aktien, vill vi genom styrelseförändringen understryka betydelsen av branschkunnande från sjukvårdsområdet och Kiwok Nordics fristående roll från huvudägarna och Kiwok Ltd.

– De fem huvudägarna har stora ambitioner för Kiwok Nordic. Vi ser fram emot att den nya branscherfarna styrelsen och verkställande ledningen, skapar en framgångsrik försäljningsutveckling inom det intressanta telemedicinområdet.

Det säger Björn Levin, som tillsammans med den andre huvudägaren i styrelsen, Åke Olsson, nu lämnar styrelseposterna. Kvar sedan tidigare i styrelsen är Lars Karlsson. Nyvalda ledamöter är Jan Bruneheim, Pär Ceder, Stefan Holmström och Lena Schelin. Till ordförande har utsetts Pär Ceder.

Styrelsen representerar därmed ett brett kunnande inom affärsmannaskap, offentlig förvaltning, hälsoekonomi och medicin.

Kiwok Nordic består av två delar. BodyKom Series EKG-tjänsten är en patentsökt unik kombination av hård- och mjukvara, som gör det möjligt för läkaren att via mobilnätet mäta och samla in EKG-värden effektivare. Eftersom hjärtproblem är vår största folksjukdom och vanligaste dödsorsak, är det väsentligt för vården att kunna ställa snabba och säkra hjärtdiagnoser.

BodyKom Series EKG har utvecklats under fem år i nära samverkan med bl a Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Tjänsten har vunnit många uppmärksammade branschutmärkelser som en föregångslösning inom framtidssektorn telemedicin.

Kiwok Nordic omfattar även Dicamed AB, som nyligen införlivades. Det bolaget är en etablerad återförsäljare av medicintekniska hjälpmedel inom hjärtsjukvården, t ex pacemakers, hjärtklaffar, stent och Holterutrustning.

För ytterligare information kontakta:

  • Agneta Wistrand, informationsansvarig Kiwok Nordic AB (publ),
    tel 08-31 01 00 / 0707-94 45 51, e-post agneta.wistrand@kiwok.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.