Skip to main content

ECOSE®-tekniken från Knauf Insulation ger många miljöpoäng

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 08:00 CET

SKF Solution Factory i Göteborg, med verkstadsytor, kontor och utbildningslokaler, har plats för 300 medarbetare. Byggnaden har LEED-certifiering Guld och belönades i november med priset ”Årets LEED-byggnad 2016” vid Sweden Green Building Awards.

Allt fler fastighetsägare väljer att miljöcertifiera sina fastigheter vid om- och nybyggnad. Knauf Insulation är ett naturligt val – både ekonomiskt och miljömässigt – för dem som tänker långsiktigt. 
– Låglambda-isolering är givetvis en viktig parameter, men utöver det ger vår ECOSE®-teknik många fördelar vid miljöcertifiering, säger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef för Knauf Insulation i norden.

I november lanserades LEEDv4, en ny uppdaterad version av det mest kända miljöcertifieringssystemet. I LEEDv4 poängsätts byggnaden utifrån en bred bedömning av miljöhänsyn, allt från produktionen av byggnadsmaterialet och transporter till energianvändning och eventuell framtida destruktion vid livscykelns slut.
Det är en komplicerad process, men en process som betalar sig i såväl byggnadens funktion och driftskostnader som dess långsiktiga värde. Och Kenneth Ingemarsson, som teknisk chef på Knauf Insulation, är gärna behjälplig i frågor som rör val av isolering i samband med miljöcertifiering.

Livscykelperspektiv
– I grunden bygger all miljöcertifiering på EPD, Environmental Product Declaration, som är en miljödeklaration av en produkt. EPD:n ger en jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, säger Kenneth Ingemarsson och fortsätter:
– Samtlig isolering från Knauf Insulation har en EPD och kan alltså användas i en miljöcertifiering.
EPD gör en jämförelse transparent och enkel, något som Kenneth Ingermarsson säger talar till Knauf Insulations fördel. Att isoleringen i huvudsak görs av återvunnet glas ger exempelvis viktiga poäng i LEED. De goda isoleringsegenskaperna kombineras dessutom med något unikt: det patenterade bindemedlet ECOSE®, utan tillsatt formaldehyd.

Mindre utsläpp
– Våra ECOSE®-produkter har bättre prestanda över en livscykel än branschstandard. Tekniken ger också bra akustisk prestanda och termisk komfort.
– Sist men inte minst viktigt, nya LEEDv4 betonar vikten av att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar i luften. Där kan ECOSE® bidra med högsta poäng eftersom de inte innehåller tillsatt formaldehyd, säger Kenneth Ingemarsson och pekar på att ECOSE®-tekniken certifierats till högsta standard av Eurofins, Indoor Air Comfort Gold, samt fått A+märkning i Frankrike.

Fakta

Milljöcertifiering
En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Så här fungerar några av de mest använda. Samtliga administreras av Sweden Green Building Council.

LEED
LEED är amerikanskt och står för Leadership in Energy and Environmental Design. Det är det miljöcertifieringssystem för byggnader som har störst spridning i världen. För varje område i LEED finns ett antal kriterier att uppfylla för att få ett eller flera poäng, och i vissa fall en lägstanivå att uppfylla. Lägsta nivån i LEED är Certifierad. Därefter finns nivåerna Silver, Guld och Platinum.

BREEAM
BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE. BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Miljöbyggnad
Det finns en uppsjö nationella certifieringssystem runtom i världen. I Sverige finns exempelvis Miljöbyggnad. De första Miljöbyggnadcertifieringarna utfärdades 2010. Kategorierna som täcks in av Miljöbyggnad är energi, innemiljö och kemiska ämnen.

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden. Det är enkelt och kostnadseffektivt samt ger en relevant miljöbedömning av byggnaden. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek.

EU GreenBuilding
GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Kontakt:
Peter Isacsson, Nordic General Manager | +46 (0)706 45 00 06
Fredrik Stengarn, Press Officer | +46 (0)735 23 23 32
Thomas Pompe, Management assistent | +46 (0)703 35 54 43

Knauf Insulation är en del av Knauf Group, en familjeägd global byggmaterialkoncern med en årlig omsättning på mer än €5 miljarder. Som en av världens främsta isoleringstillverkare, är vi verksamma i över 35 länder och har fler än 40 produktionsanläggningar som tillverkar glasull, stenull, extruderad polystyren (XPS), expanderad polystyren (EPS) och extruderad polyethylen (XPE). Med fler än 5 500 anställda, är vi specialister på isoleringstillverkning, forskning och utveckling. Vi erbjuder avancerade lösningar för energieffektivitet för byggnader i hela världen. Läs mer om oss och våra produkter på www.knaufinsulation.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.