Skip to main content

Nollvision missar brandsäkert byggande

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 10:57 CEST

En strategi för noll döda i bränder, som inte ställer krav på byggnadsmaterialen? Då når vi aldrig fram, menar materialleverantören Knauf Danogips och riktar stark kritik mot regeringens nollvision för svensk brandsäkerhet.

Nyligen presenterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, den strategi som ska göra verklighet av regeringens nollvision för antalet dödsfall i bränder. Strategin satsar på kunskap, på varningssystem och tekniska lösningar, men inte alls på ett brandsäkrare byggande.

– Kunskap och tekniska lösningar är bra. Men ett av de enklaste och billigaste vägvalen borde vara marknadens utbud av brandsäkra material, säger Lars-Erik Sjögren, teknisk chef på Knauf Danogips.

Per-Erik Johansson, chef för Brandskyddsföreningens forskningsenhet, Brandforsk, bekräftar vikten av rätt material:

– Det är riktigt, det finns material som skulle förebygga många problem. Att dessa material inte används i högre utsträckning, kan ha att göra med att dialogen kring brandförebyggande, mellan olika yrkesdiscipliner och verksamheter, är för svag. Detta är ett av de områden vi tittar på i olika forskningsprojekt.

Materialen som brandskyddar

På marknaden finns material för fullt brandskyddade fasader, effektiv isolering av takfots- och vindskonstruktioner, tät avgränsning av brandceller och för brandsäker inbyggnad av känsliga eller utsatta el- eller träkonstruktioner. Knauf Danogips har exempelvis tagit fram obrännbara Fireboard för inomhuskonstruktioner liksom brand- och fuktbeständiga Aquapanel Outdoor för fasader samt satsat stort på enkla monteringsmetoder.

”Byggnadstekniska lösningar är långsiktiga”, slår MSBs strategi fast, och lägger i stället fokus på det som sägs ge resultat på kortare sikt.

– Ett brandsäkrare byggande är en både kort- och långsiktig lösning, säger Lars-Erik Sjögren. Svenska nybyggen kunde ju med bättre material ge en tryggare miljö för massor av människor.

På Knauf Danogips anser man att MSBs strategi borde ha tagit ett grepp om materialrekommendationerna i den svenska byggnormen, parallellt med åtgärder för brandsäkerhet. Därigenom kunde man drivit på utvecklingen inom byggnadstekniken.

–Vi behöver ha ett tvärsektoriellt samtal kring detta. En nollvision för vårt svenska brandskydd måste självklart omfatta ett brandsäkrare byggande.

 

Ytterligare information: Lars-Erik Sjögren, 044 28 78 05, larserik.sjogren@knaufdanogips.se

Produktinformation: Per-Olof Perlheden, 044 28 78 64, per-olof.perlheden@knaufdanogips.se

Läsa MSBs strategi: www.msb.se

Läsa om de brandsäkra materialen: www.knaufdanogips.se

Fakta brandsäkra byggmaterial

Fireboard: Specialskiva för brandinklädnad av pelare och balkar (stål och trä). Kärna av specialgips, ytskikt av glasfiberväv. Extrema brandegenskaper, klarar alla typer av inklädnader med minimala byggmått. Monteras med klammer, kräver inga stålstommar.

Aquapanel Outdoor: Vatten- och fuktbeständig, obrännbar (brandklass Euroklass A1) cementbunden skiva, som underlag för puts på fasader. Oorganisk, kan inte ruttna, brytas ner eller brännas. Formstabil, ritsas/skärs med kniv, ingen förborrning.

Akustisk tätmassa: Vid ljud- och brandtätning av rumsavskiljande konstruktioner.

 

Knauf Danogips ingår i Knauf-gruppen, en av Europas ledande leverantörer av byggmaterial. Företaget tillverkar gipsskivor och utvecklar, marknadsför samt saluför byggsystem som bland annat inkluderar cementbaserade skivor, stålprofiler, lim och fog, gipsputs, verktyg och tillbehör med kostnad, ergonomi, kvalitet, miljö och estetik i fokus. Knauf Danogips i Sverige har huvudkontor och tillverkning i Åhus, Skåne, och omsätter en halv miljard kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera