Skip to main content

Rätt materialval förhindrar mögel

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 13:25 CEST

Effekten av mögelsanering av byggnadsmaterial har undersökts i en ny studie. Rapporten visar att inget saneringsmedel lyckades ta bort mögel eller hejda tillväxten helt.

– Det visar hur viktigt det är att bygga rätt och att välja material som inte möglar eller är fuktkänsliga.

Det menar Peter Kåveland, nordisk produktchef inom Knauf-koncernen som är en av Europas ledande leverantörer av byggmaterial. Det är IVL Miljöinstitutet som har gjort undersökningen, i samarbete med Lunds universitet, och man har utgått från tidigare studier i ämnet. Dessa har pekat på att sanering inte hejdar mögeltillväxt och att partiklar från mögelskadat material ökar vid intorkning.

Möglet kan, enligt Peter Kåveland, uppkomma genom brister i byggnadstekniken och felaktiga materialval.

– Exempelvis kan fel skivmaterial i våtrum vara förödande och orsaka betydande renoveringskostnader för fastighetsägaren. Genom att välja robusta, oorganiska och fukttåliga skivmaterial klarar man de mest ogynnsamma förutsättningarna.

– En cementbaserad skiva som inte bryts ner av fukt bidrar väsentligt till att förebygga mögel, som kan ge skador såväl hos dem som bor där som i byggnaden, säger han.

På IVL Svenska Miljöinstitutet tycker man att resultaten talar sitt tydliga språk:

– Resultaten understryker vikten av att arbeta förebyggande med fuktsäkerhet för att förhindra uppkomst av mögelskador. Om mögel konstaterats bör det skadade materialet bytas ut, säger forskaren Erica Bloom.

Läsa om cementbaserade Aquapanel:

www.knaufdanogips.se

Ytterligare information:

Peter Kåveland, 044 28 78 18, peter.kaveland@knaufdanogips.se

Läsa rapporten:

www.ivl.se/toppmeny/rapporterpublikationer

Knauf Danogips ingår i Knauf-gruppen, en av Europas ledande leverantörer av byggmaterial. Företaget tillverkar gipsskivor och utvecklar, marknadsför samt saluför byggsystem som bland annat inkluderar cementbaserade skivor, stålprofiler, lim och fog, gipsputs, verktyg och tillbehör med kostnad, ergonomi, kvalitet, miljö och estetik i fokus. Knauf Danogips i Sverige har huvudkontor och tillverkning i Åhus, Skåne, och omsätter en halv miljard kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy