This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Senaste nyheterna

Fyra nya Wallenberg Clinical Fellowes. Anca Catrina, Håkan Olausson, Åsa Petersén och Mikael Rydén. Foto: Mikael Sjöberg
Fyra nya Wallenberg Clinical Fellowes. Anca Catrina, Håkan Olausson, Åsa Petersén och Mikael Rydén. Foto: Mikael Sjöberg

Wallenberg Clinical Scholars: 60 miljoner kronor i anslag till forskande läkare

​Årets fyra Wallenberg Clinical Scholars från Lund, Linköping och Stockholm vill hitta metoder som bromsar förloppet av Huntingtons sjukdom, bidra till att få fram effektivare smärtläkemedel, förfina behandlingen av övervikt och bota ledgångsreumatism. Det här är klinisk forskning som kan komma till direkt nytta inom vården.

Sociala medier

KI:s Johan Lundström, Wallenberg Academy Fellow, ska undersöka om ett enkelt lukttest kan indikera om man är smitt… https://t.co/4P33DAWH1b

Material som möjliggör uppskalning av COVID-19-analyser har anlänt! Forskare på @karolinskainst & @SciLifeLab komme… https://t.co/Rbo8uxGyrn

Material to scale up COVID-19 analyses has arrived! Scientists at @karolinskainst & @SciLifeLab will in a while per… https://t.co/WQ7Ck9aMaM

​Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – stöd till svensk grundforskning sedan 1917

​Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Arsenalsgatan 8C
103 22 STOCKHOLM