Skip to main content

Att anta ”got milk?”-utmaningen i Europas mejerier

Blogginlägg   •   Jan 30, 2017 17:27 CET

För några år sedan väckte en populär amerikansk kampanj liv i konsumtionen av mjölk. Got Milk?-kampanjen drevs från oktober 1993 till februari 2014 och har tillskrivits äran för den kraftiga ökningen av mjölkkonsumtionen i Kalifornien. I Sverige nickade många förstående hos Europas näst största mejeriföretag, Arla Foods. De visste att de var tvungna att hitta ett mer effektivt sätt ” att gå från produktion till kyllager.

2004 behövde Arla Foods i Göteborg fatta ett beslut. Deras conveyor-system klarade inte längre till fullo av uppgiften att transportera mejeriprodukter från produktion till kyllager. På den tiden beslutade ledningen att införa manuella lagertruckar. Inledningsvis körde Arla Foods fem truckar under två skift per dag i nästan fyra år. Senare lade man till ännu en truck.

Ett aktivt beslut att förbättra effektiviteten

Beslutet att ersätta de sex manuella truckarna med automatiska truckar (AGV:er) gjordes 2009. De ”nya” truckarna körde samma två skift om dagen, nu utan förare. Ytterligare två AGV:er lades till senare, och alla åtta var fortfarande i bruk när Arla Foods tillkännagav nedstängningen av sin verksamhet i Göteborg, Sverige 2013.

Det är lätt att flytta effektivitet

De åtta AGV:erna fick ett nytt hem vid Arla Foods mejericenter i Falkenberg, Sverige. Lättheten att flytta till denna anläggning påvisade mångsidigheten, utökningsförmågan och flexibiliteten med AGV:er. Idag arbetar dessa åtta maskiner obehindrat, tre skift om dagen.

Utökningsförmåga säkerställer avkastning på investering

Införandet av AGV:er vid Arla Foods verksamhet i Göteneär ett prima exempel på utökningsförmågan med AGV. När ledningen beslutade att använda AGV:er vidtog de ett stegvis införande. AGV:er introducerades i olika transportprocesser i tre steg. Vid projektets slut hade totalt nio AGV:er installerats. Arla Foods hade tjänat in investeringen efter två år.

Att få ut mjölk till 6 miljoner människor

Slutligen använder Arla Foods distributionsverksamhet i Storbritannien AGV:er för att förflytta över 1,5 miljoner liter mjölk varje dag. I detta specialdesignade ”kylskåp” transporterar över 90 toppmoderna AGV:er mjölk från påfyllningsstationer till utkörning, var och en tillryggalägger mer än 15 km om dagen. Detta mejeri levererar mjölk till nästan sex miljoner invånare i grevskapen Greater Manchester, Somerset och West Midlands.

För att ta reda på mer om hur AGV:er kan anta er ”got milk”-utmaning, kontakta någon av våra automatiseringsspecialister och läs våra framgångsberättelser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy