Sztujezomgafoc2uagay

På det igen

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 15:36 CET

 Mellan 1997 och 2006 steg Kinas andel av Afrikas totala handel från 2,3 till 8,3 procent. Samtidigt sjönk EU:s andel från 50,2 till 39,8 procent. Denna utveckling tillskrivs till stor del den mycket starka ökningen i kinesisk efterfrågan på naturresurser, i synnerhet på bränslen och metaller.

Ny4xbnao8wbybz0tty70

Nu testar vi bloggfunktionen

Blogginlägg   •   Mar 03, 2016 15:15 CET

Kort om vad som skulle kunna ha stått här.

Media no image

Kurs för journalister

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2011 10:29 CET

Flera stora handelsavtal med Sveriges viktigare handelspartners är på gång. Sydkoreaavtalet är färdigförhandlat och antaget av Europaparlamentet. Förhandlingarna med Indien om ett frihandelsavtal närmar sig slutet. Mercosurförhandlingarna (Sydamerika) befinner sig i ett intensivt skede, likaså förhandlingarna med Kanada. EU förhandlar också om frihandelsavtal med andra länder. Vilka förhandlingar pågår? Vad innebär de?

Kommerskollegium ordnar en halvdagskurs för journalister.  EU:s nya frihandelsavtal är en del. En annan är inriktad på fallgropar och möjligheter när man skriver om/analyserar Sveriges utrikeshandelsstatistik och internationell handelsutveckling. Dessutom kommer det bli tips om databaser och källor som kan vara användbara i bevakningen av handelsfrågor.

Kursen äger rum:
Tid: Torsdag 24 mars kl 9.30 – 12.45 (inkl lättare lunch)
Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89, Stockholm
(Närmaste t-bana: Rådmansgatan)

Kursen är kostnadsfri. Inga förkunskaper krävs. Anmälan sker senast 21 mars till ingrid.lindeberg@kommers.se

Ingrid Lindeberg
Pressekreterare/Ämnesråd
GD-stab
Kommerskollegium Box 6803, 113 86 Stockholm
Tel: 08 690 48 66  Mob: 073 424 48 66
E-post: ingrid.lindeberg @kommers.se Web: www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till kortseminarium:Made in Sweden? Att Sverige är beroende av export är välkänt. Men hur viktig är importen? Hur svensk är Sveriges export?

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2011 10:27 CET

Kommerskollegium arrangerar ett kortseminarium kring en ny utredning om importens betydelse. Den tar upp det senaste årtiondets utveckling då företagen ökat sina inköp av insatsvaror och tjänster från leverantörer spridda över hela världen. Vilken betydelse har denna utveckling för Sveriges export? Fram träder en ny och mer nyanserad och komplex bild av Sveriges beroende av export och import.

 

Resultaten av Kommerskollegiums analys presenteras vid ett seminarium i Stockholm:

 

Tid:   Torsdag 27 januari kl 14.00 -15.00

Plats: Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm

 

Medverkande:  utredarna Emma Wajnblom och Henrik Isakson samt Kommerskollegiums generaldirektör Lena Johansson.

 

Direkt efter seminariets slut kl 15.00 serveras kaffe.

 

Rapporten ”Made in Sweden? Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import” kommer att finnas tillgänglig på seminariet.

 

Anmälan görs senast 26 januari till ingrid.lindeberg@kommers.se

 

Välkommen!

 

 

Ingrid Lindeberg

Pressekreterare/Ämnesråd

GD-stab

Kommerskollegium Box 6803, 113 86 Stockholm

Tel: 08 690 48 66  Mob: 073 424 48 66

E-post: ingrid.lindeberg @kommers.se Web: www.kommers.se

 

Läs vidare »
Media no image

E-handel - potential, problem och lösningar Hur kan den digitala inre marknaden utvecklas?

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2010 15:23 CET

Kommerskollegium inbjuder till en halvdag om den digitala inre marknaden ur ett företagarperspektiv. Hur fungerar den idag? Vad har den för ekonomisk betydelse? Vad är prioriterat på politisk nivå?

Tid: 30 november kl. 13.00-17.00
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Medverkar gör: Linda Hedström, Svensk Handel, Hans Martens, European Policy Center, Anders Ahnlid,  Utrikesdepartementet, Maresa Meissl, Information Society and Media Directorate-General vid EU-kommissionen, Anna Dubaric-Norling och Markos Stavroulakis, båda Kommerskollegium. Konferensen avslutas med en paneldiskussion med Jörgen Bödmar, vd Design Online, Philip Levin, Konsument Europa samt Elisa Roszkowska Öberg, riksdagsledamot.

På konferensen kommer EU-kommissionens förslag till handlingsplan för att förbättra möjligheterna till e-handel, den digitala agendan, att presenteras och diskuteras. Förslaget från i våras innehåller en rad åtgärder för att underlätta för små och medelstora företag att göra affärer online. Det handlar om e-upphandling, praktisk e-identifikation och gränsöverskridande e-signaturer.

Kommerskollegium kommer att presentera två nya rapporter som närmare analyserar e-handelshinder som företag stöter på idag. Det är en kartläggning av företagens problem, dels att göra affärer över nätet, dels att använda e-faktura.

Anmälan görs senast 29 november till ingrid.lindeberg@kommers.se eller på 08-690 48 66.

Nedan följer hela programmet:
från 12:30      Registrering
13:00             Konferensens öppnande


Lena Johansson, generaldirektör för Kommerskollegium

Möjligheternas digitala inre marknad

Linda Hedström, omvärldsanalytiker, Svensk Handel

The Economic Impact of a European Digital Single Market

Hans Martens, CEO, European Policy Center (EN)

Det svenska perspektivet
Anders Ahnlid, utrikeshandelsråd, UD

ca 14:20         Paus med kaffe

14:50             E-handelshinder, vilka problem möter svenska företag?

Anna Dubaric-Norling och Markos Stavroulakis, utredare på Kommerskollegium

E-handelshinder, hur kan de tacklas?

Maresa Meissl, biträdande enhetschef, Information Society and Media Directorate-General vid EU-kommissionen

Paneldiskussion: Det här måste göras…
…för att den digitala marknaden ska utvecklas

Jörgen Bödmar, vd Design Online
Philip Levin, juridisk rådgivare, Konsument Europa
Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (M)

16:30                  Avslutning
Lena Johansson

Ingrid Lindeberg
Pressekreterare/Ämnesråd
GD-stab
Kommerskollegium Box 6803, SE-113 86 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 690 48 66  Mob: +46 73 424 48 66
E-post: ingrid.lindeberg @kommers.se Web: www.kommers.se

Läs vidare »
Media no image

Sveriges utrikeshandel första kvartalet 2010

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2010 11:02 CEST

Efter 18 månader med kraftigt sjunkande handel ökade Sveriges export under första kvartalet 2010. Både den svenska exportvolymen och importvolymen ökade med åtta procent jämfört med samma kvartal 2009. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel för första kvartalet 2010.

Totalt exporterade Sverige varor för 262 miljarder kronor och importerade för 245 miljarder. Det motsvarar en värdeökning av exporten med fem procent och importen med åtta jämfört med motsvarande period förra året. Handeln med andra EU-länder stärktes något mer än den med länder utanför EU.

Ökningen av exporten var särskilt stor för mineralvaror som gick upp 29 procent och energivaror som ökade med 11 procent. De traditionella svenska exportvarorna, skogsvaror och verkstadsvaror, var de varugrupper som gav störst nettoexportintäkter, på 23 respektive 15 miljarder kronor. Jämfört med första kvartalet 2009 har nettoexporten av verkstadsvaror dock gått ned med hela 28 procent.

Handel med tjänster minskade med omkring två procent och det gäller både export och import.

Både de svenska direktinvesteringarna i utlandet och de utländska direktinvesteringarna i Sverige ökade kraftigt mellan första kvartalen 2009 och 2010. Nettoutflödet av direktinvesteringar uppgick under första kvartalet 2010 till på 54 miljarder kronor, vilket var 28 miljarder mer än under samma kvartal 2009.

Rapporten bifogas i pdf-format.

Frågor om rapporten besvaras av:
Petter Stålenheim, E-post: petter.stalenheim@kommers.se Tel: 08-690 48 49, 073-424 48 49

Läs vidare »
Media no image

Ingen ökad protektionism enligt svenska företag

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2010 11:50 CEST

Svenska företag har inte upplevt att handelshindrena ökat under den ekonomiska krisen. Det visar en SCB-undersökning som Kommerskollegium har låtit göra. Av de 809 tillfrågade företagen säger 88 procent att de inte märkt av någon ökad protektionism.

Totalt sju procent av företagen har upplevt att hindren ökat. Detta är något vanligare bland stora företag med global handel. Bland livsmedelsföretagen och vissa typer av tjänsteföretag har mer än vart tionde företag upplevt ökade hinder. Bland de tillfrågade kemiföretagen är det däremot nästan inget som märkt av någon ökad protektionism. De hinder som ökat enligt företagen är framförallt att tullprocedurerna i vissa länder har blivit långsammare och att de administrativa kraven har ökat.

Kommerskollegiums undersökningsresultat stämmer väl överens med de övervakningsrapporter som gjorts av WTO och EU-kommissionen. Även övervakningsrapporterna visar att världshandeln generellt sett har förblivit öppen under krisen.

Det finns indikationer på att Sverige även följer den globala trenden på branschnivå. Inom flertalet branscher där de svenska företagen stött på ökade handelshinder, pekar de internationella rapporterna på ökad protektionism.

 

Frågor om undersökningen besvaras av Stefan Westerberg, 08-690 48 48 eller stefan.westerberg@kommers.se

 

 

 

Ingrid Lindeberg

Pressekreterare/Ämnesråd

Kommerskollegium

Box 6803

113 86  STOCKHOLM

08-690 48 66

073-424 48 66

ingrid.lindeberg@kommers.se

Läs vidare »
Media no image

Företagsundersökningen: Handelshinder inom EU orsakar problem för vart sjätte företag

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2010 10:43 CEST

Vart sjätte företag i Sverige anser att det fortfarande finns vissa hinder för handeln inom EU. Störst är problemen inom tjänstehandeln och den offentliga upphandlingen. Utanför EU är det krånglig och långsam tullhantering, svårigheter att ta reda på vilka regler och höga tullar som flest företag har problem med. Detta är några av resultaten i den SCB-undersökning som Kommerskollegium låtit göra för att undersöka vad som hindrar företagens utrikeshandel. Undersökningens resultat bygger på telefonintervjuer med närmare tusen företag.

Företagen har också fått möjlighet att framföra önskemål om vilka länder de vill ha bättre handelsvillkor med. I topp kommer Norge, därefter Kina, USA, Ryssland och Indien.  Norge framhålls som särskilt viktigt för små- och medelstora företag. För de största företagen i undersökningen är det Kina som är viktigast.

Kommerskollegium har nu gjort en första preliminär analys av SCB-undersökningen. Förutom problem med export och import av varor och tjänster tar den upp frågor om vilken typ av exportfrämjande som företagen anser att Sverige ska prioritera. I en särskild undersökning har företag som idag inte har någon handel intervjuats.

Kommerskollegiums preliminära analys av undersökningen publiceras i rapporten ”Vad hindrar Sveriges utrikeshandel? (Rapporten bifogas). Det är den första av flera delrapporter från detta projekt.

Frågor om rapporten besvaras av Kommerskollegiums chefekonom Håkan Nordström, hakan.nordstrom@kommers.se eller 08-690 48 35, och ledaren för företagsundersökningsprojektet Ingrid Lindeberg, ingrid.lindeberg@kommers.se 08-690 48 66

 

Frågor om EU-delen besvaras av Fredrik Andersson, 08-690 48 03 eller fredrik.andersson@kommers.se

Frågor om handeln utanför EU besvaras av Sofia Persson, 08-690 48 32 eller sofia.persson@kommers.se

 

 

Ingrid Lindeberg

Pressekreterare/Ämnesråd

Kommerskollegium

Box 6803

113 86  STOCKHOLM

08-690 48 66

073-424 48 66

ingrid.lindeberg@kommers.se

Läs vidare »
Media no image

Rapport om Sveriges utrikeshandel 2009

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2010 14:20 CET

Under 2009 minskade svensk export med 18 procent medan importen minskade med 16 procent, jämfört med 2008. Exporten av verkstadsvaror och mineralvaror är de exportbranscher som drabbats hårdast av krisen men var bland de varugrupper som började återhämta sig mot slutet av året. Exporten av läkemedel och livsmedel fortsatte att öka under krisen. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel 2009.

Under 2009 uppgick värdet av Sveriges varuexport till 998 miljarder kr och varuimporten till 911 miljarder kr vilket utgör ett fall på 17 respektive 16 procent, jämfört med 2008. I volym räknat minskade exporten med 18 procent och importen med 16 procent.

 

För både importen och exporten minskade handeln med andra EU-medlemmar än med länder utanför EU. Exporten till andra EU-länder minskade med 19 procent under 2009 medan den till länder utanför EU minskade med 13 procent.

 

Handeln med verkstadsvaror och mineralvaror har drabbats allra hårdast av krisen. Under 2009 minskade exporten av både verkstadsvaror och mineralvaror med 26 procent vardera. Läkemedels- och livsmedelsindustrierna var två branscher för vilka handeln fortsatt att öka under 2009.

 

Efter att ha fortsatt att utvecklas positivtunder krisens inledande två kvartal (kvartal 4-2008 och kvartal 1-2009) nådde krisen den svenska tjänsteexporten under andra kvartalet 2009. Värdet på tjänsteexporten var 2009 2,1 procent lägre än under 2008 men fortfarande 7,0 procent högre än under 2007. Handeln med tjänster gav 2009 ett överskott på 112 miljarder kr, vilket är 5,5 miljarder mindre än under 2008. Det var framförallt en kraftig minskning i nettot av övriga affärstjänster som drog ner tjänstehandels­nettot men även transportnettot minskade markant. Tjänstesektorerna resor samt licenser/royalties har fortsatt att utvecklas positivt under krisen.

 

Frågor om rapporten besvaras av:

Petter Stålenheim, E-post: petter.stalenheim@kommers.se

Tel: 08-690 48 49, 073-424 48 49

Läs vidare »
Media no image

Från varor till tjänster - ett seminarium om tjänstefieringen av svensk tillverkningsindustri

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2010 09:30 CET

Idag är tjänster den snabbaste växande sektorn i den svenska ekonomin. Tillverkningsindustrins andel av ekonomin minskar. Industrin använder, producerar och säljer samtidigt mer tjänster än tidigare. Detta är ett tecken på att Sveriges ekonomi ”tjänstefieras”. Den konventionella bilden av industriföretagen förändras. Kommerskollegium inbjuder till ett seminarium om tillverkningsindustrins ökade användning och försäljning av tjänster.

Två nya studier presenteras vid seminariet. Den ena, Servicification of Swedish Manufacturing, analyserar tjänstefieringen av Sveriges industri under de senaste 30 åren. Den andra rapporten, Till er tjänst – vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser, exemplifierar vilka tjänster som industriföretag använder och säljer.

Huvudfrågan som kommer att diskuteras är tjänsternas ökade betydelse för industrin. En relaterad fråga är hur industrins egen produktion av tjänster utvecklas över tiden. Hur tjänstefieringen kan tänkas påverka handeln och handelspolitiken kommer också att beröras. Här är synpunkter särskilt välkomna, inför en kommande utredning.

Medverkande: Lena Johansson, GD, Kommerskollegium, samt rapporternas författare Magnus Lodefalk och Magnus Rentzhog.

Före och efter seminariet serveras kaffe.

Tid: 16 mars kl 13.30 – 15.00
Plats: Klarasalen, Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm

Anmäl dig gärna till ingrid.lindeberg@kommers.se senast 15 mars.

Ingrid Lindeberg
Pressekreterare/Ämnesråd
Kommerskollegium
Box 6803
113 86  STOCKHOLM
08-690 48 66
073-424 48 66
ingrid.lindeberg@kommers.se

Läs vidare »

Om Testforsok

Nu testar vi

Det här gör vi