Skip to main content

Sveriges utrikeshandel 2005

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 11:57 CEST

Sveriges varuexport ökade med sju procent och importen med 12 pro-cent under 2005. Mest ökade exporten av telekom, järnmalm, oljeproduk-ter och livsmedel. USA fortsätter att vara den viktigaste exportmarkna-den för Sverige, men skillnaden till Tyskland är allt mindre. Det visar Kommerskollegiums analys av utrikeshandelsstatistiken för 2005 (bifo-gas)..

Sveriges största exportmarknader 2005
Land Värde Jämfört med 2004
1. USA 102,7 miljarder + 6 %
2. Tyskland 100,9 miljarder + 10 %
3. Norge 84,4 miljarder + 8 %
4. Storbritannien 72,2 miljarder + 2 %
5. Danmark 66,6 miljarder + 10 %

Exporten av tjänster fortsätter att stärkas kraftigt. Det gäller byggtjänster, försäkringar, finansiella tjänster, data/infotjänster, licenser/royalties m.m. som bidrog till att tjänstebalansen fick ett överskott på 60,8 miljarder kronor. Jämfört med år 2004 är det en förbättring med 17,5 miljarder kronor.

Mer än 80 procent av den svenska importen kommer från Europa. Där är det framförallt importen från Danmark och Norge som ökat. Största pro-centuella importökningen har skett från Ryssland (+53 procent), Tjeckien (+75 procent) och Litauen (+48 procent).

Sveriges största importmarknader 2005
Land Värde Jämfört med 2004
1. Tyskland 150,9 miljarder + 9 %
2. Danmark 78,5 miljarder + 15 %
3. Norge 67,7 miljarder + 21 %
4. Storbritannien 57,5 miljarder + 5 %
5. Nederländerna 56,2 miljarder + 13%

Importen från Kina har visserligen ökat med 28 procent till 22,4 miljar-der kronor. Men landet behåller sin tolfte placering på såväl listan över Sveriges största exportmarknader som den över Sveriges import. Ryss-land har gått om Kina och är nu 11:e största landet när det gäller Sveriges import. Japan, som för fyra år sedan räknades in bland Sveriges elva vik-tigaste handelspartners, är nu nere på 15:e plats när det gäller export och 14:e när det gäller import.

Frågor om rapporten besvaras av Nils Eric Persson, 08-690 48 49 eller nils.eric.persson@kommers.se


Ingrid Lindeberg
Pressekreterare/Ämnesråd
Kommerskollegium
E-mail: ingrid.lindeberg@kommers.se
Telefon: 08-690 48 66. Mobil: 073-424 48 66
Fax: 08-690 48 10
Besöksadress: Drottninggatan 89, Stockholm
Postadress: Box 6803, 113 86 STOCKHOLM