Skip to main content

Utredning klar om förbud mot päls- och skinnprodukter från hund och katt

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 09:00 CEST

Regeringens önskan att förbjuda införsel, import och försäljning av produkter med päls eller skinn av hund och katt går att uppfylla genom att stifta en särskild lag. Lagen skulle kunna träda i kraft tidigast 1 juli 2004. Förbudet bedöms vara förenligt med EG-rätten och WTO:s regler. Det har Kommerskollegium och Jordbruksverket kommit fram till i sin gemensamma utredning av ett förbud mot päls- och skinnprodukter från hund och katt.

Kommerskollegium och Jordbruksverket fick i januari i år regeringens uppdrag att utreda hur ett förbud mot införsel, produktion och försäljning av päls- och skinnprodukter från hund och katt kan utformas samt vilka konsekvenser ett sådant förbud skulle få. Utredningen har bland annat kommit fram till följande:

Lagstiftning
För att stoppa användning av päls och skinn från hund och katt i till exempel kläder krävs ny lagstiftning. Dessutom kan Sverige genom myndighetsföreskrifter komplettera gällande EU-regler så att själva råvaran, päls och skinn från hund och katt, blir förbjuden att föra in, importera, producera och sälja i Sverige.

Märkning
I uppdraget ingick även att utreda märkningssystem som ett komplement till förbudet. Men ett obligatoriskt märkningssystem som omfattar alla skinn-, päls- och läderprodukter skulle få stora konsekvenser för handeln. Ett sådant system skulle sannolikt inte vara förenligt med WTO- eller EG-rätten och utredningen avråder från ett sådant system. Det finns även problem med att införa ett begränsat märkningssystem.

Kontroll
Kontroller av att förbudet efterlevs bör främst ske i detaljhandelsledet. Tullverket har inte befogenhet att kontrollera införsel från andra EU-länder, endast varor som importeras från tredje land får kontrolleras. Det kan emellertid vara svårt att kontrollera och identifiera produkterna. Analyser av djurarten är troligen endast genomförbara på produkter med hår kvar. Kostnaderna för kontroller kan beräknas uppgå till mellan åtta och tolv miljoner kronor per år. Kostnaderna bör finansieras med statliga eller kommunala medel.

Utredningen finns att läsa i sin helhet på www.sjv.se och www.kommers.se

Kontaktpersoner:
Frågor om lagstiftning och kontroll:
Eva Kjell, Jordbruksverket, tel 036-15 58 38
Frågor om kostnader för kontroll:
Harald Svensson, Jordbruksverket, tel 036-15 51 13
Frågor om förbud och handelsaspekter:
Kristina Olofsson, Kommerskollegium, tel 08-6904883
Frågor om märkning och handelsaspekter:
Bo Magnusson, Kommerskollegium, tel 08-690 49 32