Tags

Professor varnar för psykiatrisk dödsindustri: dödar över 500 000 per år

Professor varnar för psykiatrisk dödsindustri: dödar över 500 000 per år

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 21:03 CEST

Psykiatriska droger är ansvariga för över 500 000 dödsfall över 65 år i västvärlden varje år, skriver professor Peter Gøtzsche i British Medical Journal, världens mest ansedda läkartidning. Fördelarna måste vara kolossala för att rättfärdiga detta, men de är minimala.

Nu faller psykiatrins teori om den ”kemiska obalansen”

Nu faller psykiatrins teori om den ”kemiska obalansen”

Pressmeddelanden   •   2015-05-15 21:03 CEST

Teorin om ”den biokemiska obalansen” – att brister och överskott av signalsubstanser i hjärnan orsakar psykiska problem – är troligen psykiatrins största bluff. Det är denna pseudovetenskapliga teori som banat väg för massiv utskrivning av toxiska ämnen, i namn av medicin. Men nu rämnar fasaden och ledande psykiatriker gör allt för att ta avstånd från de bevisligen falska påståendena.

Vad hade hänt om Einstein fått Ritalina? Och hur många genier och ledare har vi gått miste om idag?

Vad hade hänt om Einstein fått Ritalina? Och hur många genier och ledare har vi gått miste om idag?

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 21:03 CEST

Jeffrey Zaslow, reporter för The Wall Street Journal frågar sig om Ritalina-revolutionen kommer att beröva morgondagens samhälle på några av dess potentiella genier. Vad blir konsekvenserna då bland företag, stå-upp-komediklubbar och forskningslaboratori

120 ton ADHD-droger produceras varje år. Sverige ledande konsument.

120 ton ADHD-droger produceras varje år. Sverige ledande konsument.

Pressmeddelanden   •   2015-05-01 21:03 CEST

2013 producerades det 120 ton (120 000 kilo) ADHD-droger. Det räcker till 5,5 miljarder dygnsdoser (DDD) och fyller 350 pallar. Främst metylfenidat (typ Ritalina) men de senare åren även olika former av rent amfetamin. Sverige ligger på tredje plats i konsumentligan.

Socialstyrelsens nya riktlinjer om ADHD-behandling: Kritiska frågor som nu måste ställas

Socialstyrelsens nya riktlinjer om ADHD-behandling: Kritiska frågor som nu måste ställas

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 13:25 CEST

Socialstyrelsen har nu gett ut riktlinjerna Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och vuxna. Man går emot vad FN:s barnrättskommitté och Europarådets parlamentariska församling nyligen begärt. Socialstyrelsen har låtit jäviga psykiatriska experter, direkt ansvariga för den våldsamma ökningen i utskrivning av narkotikaklassad psykostimulantia, få bestämma åtgärder som strider mot barnkonventionen.

Det är inte den psykiska sjukdomen som är problemet – det är diagnosen

Det är inte den psykiska sjukdomen som är problemet – det är diagnosen

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 21:03 CEST

När vi idag har hundratals ”ambassadörer” som åker land och rike runt för att popularisera psykiska sjukdomar, vilket naturligtvis endast gynnar läkemedelsindustrin, så skall vi veta att det är diagnoserna som stigmatiserar och ställer till värst problem – inte de psykiska besvären.

Flygplanskraschen definitivt kopplad till psykiatriska droger

Flygplanskraschen definitivt kopplad till psykiatriska droger

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 21:06 CEST

Den 24 mars 2015 kraschade German Airbus A320, som ägs av Lufthansa, i franska alperna och dödade omedelbart alla 144 passagerare samt 6 besättningsmedlemmar. KMR har tagit fram pilotens medicinlista och dess biverkningar. Det står helt klart att de psykiatriska drogerna varit direkt bidragande till massmordet.

Psykiatrin en samhällsfara

Psykiatrin en samhällsfara

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 21:03 CEST

Psykiatrins diagnoser sjukskriver samhället. Som ett resultat av psykiatrins nya och utvidgade diagnoskriterier har sjukskrivningarna av psykiska orsaker nått rekordantal för tredje året i rad. Det resulterar i sin tur i lika drastisk ökning av förtidspensioneringar. Sammanlagt kostar psykiatrin samhället minst 260 miljarder kronor årligen.

Massdiagnosticering av fångar – dags för kritiska frågor?

Massdiagnosticering av fångar – dags för kritiska frågor?

Pressmeddelanden   •   2015-04-03 21:03 CEST

I veckan har vi kunnat läsa en kritisk artikel i massmedia om att narkotikaklassad medicin på fängelser ”väcker oro”. Ett ovanligt inslag bland de mirakelhistorier som annars berättas om psykiatrins förvandling av kriminalitet till en genetisk defekt och utdelningen av narkotika som den viktigaste ”behandlingsåtgärden”.

Psykiatriska droger bakom flygkraschen

Psykiatriska droger bakom flygkraschen

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 10:57 CEST

Det står nu klart att Andreas Lubitz, Germanwings flygpilot som mördade sig själv och 149 passagerare gick på en cocktail av psykiatriska droger. Droger som enligt 134 officiella varningar från 11 länder kan orsaka, mani, psykos, självmordstankar och även mordtankar. Men detta är inte den enda flygplanskraschen där psykiatriska droger spelat roll.

Psykiatriska droger bakom flygkraschen

Psykiatriska droger bakom flygkraschen

Pressmeddelanden   •   2015-03-29 14:25 CEST

Det står nu klart att Andreas Lubitz, Germanwings flygpilot som mördade sig själv och 149 passagerare gick på en cocktail av psykiatriska droger. Droger som enligt 134 officiella varningar från 11 länder kan orsaka, mani, psykos, självmordstankar och även mordtankar. Men detta är inte den enda flygplanskraschen där psykiatriska droger spelat roll.

Psykiatriska diagnoser stigmatiserar!

Psykiatriska diagnoser stigmatiserar!

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 21:03 CET

Nu börjar till och med psykiatriker själva få upp ögonen för diagnosvansinnet. ”Äntligen!” utropar en överläkare i Läkartidningen när en artikel som kräver en ”broms” för diagnosticeringen getts utrymme. En annan instämmer och har ofta ”undrat hur det kommer sig att en patient har 5-6-7 diagnoser”.

TV4:s huspsykiatriker får propagera fritt för amfetamin till barn

TV4:s huspsykiatriker får propagera fritt för amfetamin till barn

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 18:46 CET

I TV4:s program Vardagspuls går psykiatriker Anders Hansen över alla gränser. Han påstår att den narkotikaklassade psykostimulantia (amfetamin, metylfenidat) som barn med beteckningen ADHD får är ”ofarlig” på ”kort och medellång sikt”.

Robert F. Kennedys son om hur psykiatriska droger skapar massmördare

Robert F. Kennedys son om hur psykiatriska droger skapar massmördare

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 21:03 CET

Douglas Kennedy, tionde barnet till Robert F. Kennedy och Ethel Kennedy, har varit korrespondent för FOX TV Nyheter under 18 år. Dessförinnan var han reporter för The Boston Herald och sedan kriminalreporter för The New York Post. Som TV-nyhetsjournalist, har han täckt varje presidentval sedan 1996, Irakkriget, attacken den 11 september mot WTC och orkanen Katrina, bara för att nämna några.

Europarådets parlamentariska församling kräver kraftig begränsning av ADHD-droger till barn

Europarådets parlamentariska församling kräver kraftig begränsning av ADHD-droger till barn

Pressmeddelanden   •   2015-03-14 07:23 CET

Europarådets parlamentariska församling (PACE) vill i en ny resolution se striktare diagnoskriterier för vad som kallas ADHD och att psykostimulantia i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (“a last resort”).

Erika Christensen ger KMR:s Human Rights Award till FOX TV News korrespondent

Erika Christensen ger KMR:s Human Rights Award till FOX TV News korrespondent

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 21:04 CET

Skådespelerskan Erika Christensen presenterar Human Rights Award till Douglas Kennedy, nationell nyhetsreporter och korrespondent på FOX NEWS som har gjort mer än 25 undersökande reportage om farorna med psykofarmaka under de senaste 13 åren. Han är en av få journalister världen över som vågat göra detta konsekvent.

Varför får så många bebisar kraftiga psykiatriska droger?

Varför får så många bebisar kraftiga psykiatriska droger?

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 21:03 CET

Psykiatriska droger ges som aldrig förr till barn och även riktigt små barn. Det är den nya målgruppen. Det börjar som allting annat i USA, där en miljon barn 0-5 år medicineras med kraftiga psykiatriska droger, men det sprider sig även till andra västländer. Man vill spåra ”mentala sjukdomar” i tidig ålder. Tusentals barn i åldrarna 0-4 får idag psykofarmaka i Sverige.

Har Livsmedelsverket vänt sig mot folket?

Har Livsmedelsverket vänt sig mot folket?

Pressmeddelanden   •   2015-03-01 07:22 CET

På senaste tiden har Livsmedelsverket via Miljöförvaltningen gjort razzior hos hälsokosthandlare och förbjudit ett flertal viktiga kosttillskott. Man hävdar på mycket diffusa grunder att de skulle vara farliga för konsumenterna. Inga biverkningsrapporter styrker dock detta – tvärtom.

Dom: Socialnämnd har inte rätt att genomdriva medicinering med ADHD-preparat mot förälders vilja

Dom: Socialnämnd har inte rätt att genomdriva medicinering med ADHD-preparat mot förälders vilja

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 21:04 CET

Högsta förvaltningsdomstolen har i ny dom avvisat den ”tvångsmedicinering” med narkotikaklassad psykostimulantia som en socialnämnd, med stöd av psykiatriker ville genomdriva, mot förälders vilja. Domen stärker, med hänvisning till föräldrabalken, barn- och Europakonventionen, en förälders rätt att avvisa icke nödvändiga och oproportionerliga ingrepp av den typ det här är fråga om.

Socialstyrelsens psykiatriska experter går emot FN:s barnrättskommitté om ADHD-preparat

Socialstyrelsens psykiatriska experter går emot FN:s barnrättskommitté om ADHD-preparat

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 21:02 CET

FN:s barnrättskommitté är starkt bekymrad över den ökade förskrivningen av psykostimulantia till barn i Sverige och de skadliga effekterna av de narkotiska preparaten. Man uppmanar regeringen att följa barnkonventionen och se till att andra åtgärder ges prioritet. Men Socialstyrelsens psykiatriska experter går i motsatt riktning och kräver ökad utskrivning.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.