Konsthall Tornedalen tredelad dokumentär i SVT

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 07:08 CET

Nu har initiativtagaren Gunhild Stensmyrs vision om Konsthall Tornedalen blivit en tredelad dokumentär. Den 18 november sänds första avsnittet av ”Konsten att fånga en dröm” i SVT2.

Från Malmö och Berlin till Vitsaniemi – den experimentella teatergruppen Institutet flyttar till Tornedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:10 CEST

​Institutet är namnet på en experimentell teatergrupp grundad i Malmö 2008, efter att ha ombildats från Teater Terrier.

Carina Brorman ny ledamot i Konsthall Tornedalens styrelse

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2015 14:08 CEST

Carina Brorman ny ledamot i Konsthall Tornedalens styrelse

- Det blir spännande att vara med i förverkligandet av Konsthall Tornedalen och jag är övertygad om att den kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av inte bara Tornedalen utan hela Norrbotten, säger Carina Brorman och understryker att ett aktivt kulturliv har stor betydelse för människorna och betonar särskilt att Konsthallen har förutsättningar att sätta Tornedalen på den internationella konstkartan.

Valet av Carina Brorman har strategisk betydelse för det fortsatta arbetet i projektet, enligt Konsthallens initiativtagare och ordförande, Gunhild Stensmyr.

Vi närmar oss nu byggstart säger Gunhild Stensmyr. Affärsplanen är färdigställd, bygglovet ska vara klart i september och vi påbörjar rekrytering av VD i höst. Planen är att starta bygget av konsthallen nästa år. – Carina Brormans näringsprofil tillför styrelsen affärskunskap, breddar nätverket och skapar ny vitalitet i det kommande styrelsearbetet.

Carina Brorman har mångårig erfarenhet från både kultur och näringsliv och har bl. a varit Enhetschef Sveriges Television Malmö, nordisk kommunikationsdirektör på E.ON och global kommunikationsdirektör Saab AB. Carina Brorman är bl. a ledamot i styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm, är i idag fristående konsult i förändringsledarskap och kommunikationsstrategi.

Övriga ledamöter i styrelsen är Christian Halleröd, formgivare, Katarina Halvardsson, Regionchef Norrbotten Riksidrottsförbundet och Eero Heikinpieti, stålsäljare med världen som arbetsfält. Tidigare styrelseledamoten Liutauras Psibilskis, curator baserad i New York, har fått uppdraget att tillsammans med Gunhild Stensmyr bygga upp ett Advisory board med uppgift att ta fram det konstnärliga innehållet. 

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen. Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse. 

Carina Brorman ny ledamot i Konsthall Tornedalens styrelse

Läs vidare »

Konsthall Tornedalen beviljas 850 000 SEK från Länsstyrelsen

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2014 14:06 CEST

Nu tar vi ett stort kliv framåt i förverkligandet av Konsthall Tornedalen berättar en glad och entusiastisk Gunhild Stensmyr, ordförande i föreningen.

- I dagarna skriver vi kontrakt med arkitekten Anssi Lassila som med sin byrå OOPEAA vann tävlingen i internationell konkurrens med fyra andra.

Pengarna möjliggör fortsatt detaljplanearbete, konsultupphandling och inte minst kan arkitektbyrån starta ritningsjobbet. Sammantaget ska resultatet ge underlag till kostnadsberäkning av byggkostnaderna och visa vad framtida driften kommer att kosta. Arbetet med att finansiera bygget pågår fortlöpande och ser hoppfullt ut enligt föreningens ordförande.

Konsthall Tornedalen drivs av en ideell förening som skapades för två år sedan. Föreningens styrelse har sedan dess målmedvetet och uthålligt drivit frågan om att bygga en internationell Konsthall I Vitsaniemi.
Styrelsen är internationell och består förutom av ordföranden Gunhild Stensmyr också av Eero Heikinpieti, Stemcor Luleå, Kari Immonen, chef Åbo Konstmuseum, curator Liutauras Psibilskis, New York, formgivare Christian Halleröd, Stockholm och Katarina Halvardsson, chef Norrbottens Idrottsförbund.

Vi är övertygade om att kulturen har stor betydelse för människornas livskvalitet och för lusten att aktivt och kreativt delta i samhällsutvecklingen säger Gunhild Stensmyr och betonar särskilt att kultur bidrar till tolerans och mångfald och det är ur det perspektivet man ska se Konsthall Tornedalens framtida betydelse för människorna i Tornedalen och Östra Norrbotten. Öppenhet och respekt för medmänniskor gynnar och sätter fart på företagande och medborgarinflytande.

- Kulturen är ryggraden i det goda samhället och menar att de samhällsekonomiska vinsterna, socialt, kulturellt och ekonomiskt ger många ”ringar på vattnet”.

Konsthall Tornedalens inriktning är att fungera som en lokal, regional och internationell mötesplats för människor från hela världen, inte bara från närområdet och andra regioner. Kort sagt, en social livsnerv.

Målet är att sätta spaden i jorden 2015. Vi bygger lokalt med lokala hantverkare.

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen. Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse. 

​Nu tar vi ett stort kliv framåt i förverkligandet av Konsthall Tornedalen berättar en glad och entusiastisk Gunhild Stensmyr, ordförande i föreningen.

Läs vidare »

Konsthall Tornedalen – internationell scen för konst

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2013 14:05 CET

Nu startar arbetet med detaljplan för området där Konsthall Tornedalen ska byggas. Konsthallen blir ca 1500 kvm för att ge plats för verksamhetens behov av utställningslokaler, bildverkstad, aula, restaurang, hantverksbutik och kontor.

Ett var-dags-rum för konst i Vitsaniemi by långt upp i norr vid Polcirkeln där två länder enas och delas av Torneälvens strömmande vatten. Här ska människor från jordens alla hörn mötas i samtal om konst och umgänge på jungfrulig mark.

Konsthall Tornedalen ska ritas av de finska arkitekterna Lassila Hirvilammi. Och tanken är att byggnation ska ske av och med lokala byggentreprenörer.

Konsthall Tornedalen blir en internationell scen för samtida konst och ett stolt flaggskepp för hela Tornedalen. De samhällsekonomiska vinsterna, socialt, kulturellt och ekonomiskt ger många ”ringar på vattnet”. Konsthall Tornedalen blir en värdefull investering för Tornedalens framtid och bidrar i sin helhet till att utveckla och stärka Tornedalens kulturella och internationella nätverk.

Målet är inte bara att bygga en Konsthall utan också att den omgivande miljön med strand och ängar runt Konsthallen väcks till liv igen. Området har stort potential att bli ett populärt rekreationsområde vid Torneälv för besökare och medborgare i alla åldrar.

Konsthall Tornedalen byggs på mark donerad av berörda markägare, familjen Gunnar och Riitta Björk på Vitsaniemigård och projektets initiativtagare Gunhild Stensmyr. Vi är glada att Övertorneå kommun bidragit med 50 000 SEK till detaljplanearbetet. Resterande finansierar vi med egna medel. Konsthall Tornedalen har valt arkitekt Annie Arnqvist, Luleå för uppdraget.

Att Konsthall Tornedalen ges förutsättningar att bygga på egen mark är av central betydelse, att äga mark och byggnad tryggar Konsthallens existens, säkerställer självständigheten och friheten att kunna arbeta oberoende av särintressen, privata eller politiska.

Konsthall Tornedalen drivs av en ideell förening. Under tillblivelsearbetet ska organisationsformen ses över och landa i den form som bäst garanterar konsthallens framtid och frihet att bedriva en icke vinstdrivande allmännyttig kulturverksamhet. Det första spadtaget tas inom ett par år. 

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen. Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse. 

​Nu startar arbetet med detaljplan för området där Konsthall Tornedalen ska byggas. Konsthallen blir ca 1500 kvm för att ge plats för verksamhetens behov av utställningslokaler, bildverkstad, aula, restaurang, hantverksbutik och kontor.

Läs vidare »

Arkitekttävling för Konsthall Tornedalen avslutad

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2012 14:04 CET

Nu är det avgjort vem som får uppdraget att rita Konsthall Tornedalen - en institution för samtida konst med internationell profil. Konsthallen ska byggas vid Torne älv i byn Vitsaniemi, Övertorneå i gränsområdet Sverige och Finland.

Fem arkitektbyråer inbjöds att delta: Jensen & Skodvind arkitektkontor AS (Oslo), Gramazio & Kohler GmbH (Zürich), Nordmark & Nordmark arkitekter AB (Luleå), Go Hasegawa & Associates Co., Ltd. (Tokyo), Lassila Hirvilammi Architects (Seinäjoki/Helsingfors).

Styrelsen valde fem sinsemellan olika arkitekter från fem länder för att uppnå kulturella olikheter och variationer i uttryckssätt. Den gemensamma faktorn var erfarenhet av snö och årstidsväxlingar. Ett annat kriterium var erfarenheten att bygga i områden med stora årstidsväxlingar och mycket snö.

Tävlingsbidragen bedömdes av en jury bestående av styrelsemedlemmarna i Konsthall Tornedalen och två externa experter: Dorte Mandrup, arkitekt, grundare av Dorte Mandrup arkitekter AS, professor och styrelsemedlem i Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk (Danmark) och Eva Franch-Gilabert, arkitekt, forskare, föreläsare och chef för Storefront for Arts and Architecture i New York. 

Juryn var mycket nöjd med kvaliteten på samtliga förslag och valde efter noggrant övervägande att ge uppdraget till Lassila Hirvilammi arkitekter med följande motivering:

Anpassningen till och förståelsen av platsen framträdde på tre olika nivåer. Den första nivån var den konceptuella förståelsen av projektet som en sammanställning av individuella enheter till en större helhet. Den andra nivån var det nyskapande användandet av trä och färgsättning. Den tredje nivån var organisationen av rummen och förståelsen av konsthallens rumsliga och programmässiga behov som skapade en offentlig miljö i mänsklig skala.

Entrén har samma själsliga tröskel som en grannes kök: välbekant och välkomnande. Man kan lätt föreställa sig restaurangen och entrérummet som en populär mötesplats för lokalbefolkningen, och därmed som ett kvalitetshöjande inslag i ortens liv. Förslaget erbjuder också rum för nytänkande konstproduktion och utställningar och med en känslig och unik förståelse för Tornedalen som region.

Den internationella arkitekttävlingen hade inte kunnat organiseras utan ekonomiskt stöd från Norrbottens Läns Landsting (Sverige), Övertorneå kommun (Sverige), Barbro Osher Pro Suecia Foundation (USA), Tornedalsrådet/Tornionlaakson neuvosto (Sverige/Finland) och Vitsaniemi Byaförening (Sverige). Konsthall Tornedalen tackar ödmjukt för deras deras generositet och tilltro till projektet.

Konsthall Tornedalen går nu in i en ny och ännu mer spännande fas i utvecklingen. Vi ser fram emot att förverkliga det vinnande arkitektbidraget i samarbete med Lassila Hirvilammi Architects.
Vi räknar med att påbörja byggarbetet under våren 2014 och att öppna konsthallen för allmänheten under våren 2015. 

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen. Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse. 

​Nu är det avgjort vem som får uppdraget att rita Konsthall Tornedalen - en institution för samtida konst med internationell profil. Konsthallen ska byggas vid Torne älv i byn Vitsaniemi, Övertorneå i gränsområdet Sverige och Finland.

Läs vidare »

Ny internationell konsthall vid Torne älv

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2011 14:01 CEST

Ny internationell konsthall vid Torne älv på gränsen mellan Sverige och Finland. Två länders kulturer möts i Konsthall Tornedalen i Vitsaniemi by.

- Konsthall Tornedalen kommer precis som Louisiana få stor pedagogisk draghjälp av den natursköna och idylliska omgivningen. Konsten kommer alltid att vara i fokus, fjärran från störande oljud och storstadsbuller, säger kulturentreprenören Gunhild Stensmyr som initierat projektet.

Konsthallen blir en betydelsefull social mötesplats för människorna i Tornedalen och Nordkalotten. Målet är globalt och ska visa de främsta inom konsten idag.

Konsthallen ska byggas på mark vid Torne älv som doneras av Gunhild Stensmyr, Guest House Tornedalen och av markgrannen Familjen Björk, Vitsaniemi Gård. Ekonomisk grundplåt på 500000 SEK har beviljats av Övertorneå kommun och Norrbottens Läns Landsting.

I höst startar den arkitektoniska processen. Konsthallens styrelse bjuder in i samråd med sakkunniga ett antal arkitekter från runt om i världen. Och av alla förslag väljs en arkitekt som får uppdraget att rita Konsthall Tornedalen.

Konsthallens totala byggyta blir runt 1500 kvm och ska ge plats åt två utställningshallar en på ca 200 kvm och en mindre runt 70-100.

Styrelsens högklassiga kompetens och breda nätverk är motorn i Konsthall Tornedalen och ledamöterna representerar nordiskt och internationellt konst- och kulturliv. 

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen. Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse. 

Ny internationell konsthall vid Torne älv på gränsen mellan Sverige och Finland. Två länders kulturer möts i Konsthall Tornedalen i Vitsaniemi by.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande Föreningen Konsthall Tornedalen
 • inuyfokf@kxgonyvstdhhagyllvctobsrnaiedqnalsyenhe.svzeot
 • +46 722 34 21 21

 • Presskontakt
 • Styrelseledamot
 • capwrizdnald.bemrojarmiyanbp@caebcfzonwesuheltyfinskg.kxseaw
 • +46 705 69 39 99

Om Konsthall Tornedalen

Visionen om en mötesplats för människor från hela världen.

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen.
Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse.
Med Konsthall Tornedalen vill vi att den uppväxande generationen ska möta livet med öppet sinne, jämställt, jämlikt och vara förvissade om att vi är alla lika oavsett var vi bor eller varifrån vi kommer.
Konsthall Tornedalen ska byggas i byn Vittaniemi vid Torneälv på gränsen mellan Sverige Finland. Vi bygger en samlingsplats för regionens konstnärliga förnyelsearbete och en social gemenskap för att lyfta människornas livskvalitet och perspektiv på omvärlden. Konsthallen blir en spjutspets in i framtiden.
Konsthall Tornedalen blir en inflytelserik mötesplats och kommer att stärka den internationella besöksnäringen i området. Konsthallen kommer att visa Tornedalens svenska-finska-samiska kulturarv och synliggöra Torneälvdals mångfacetterade ansikte ut i världen.
Konsthall Tornedalen ska bedriva sin verksamhet i två utställningssalar, auditorium, restaurang/café, designbutik och bildverkstad. Utställningarna ska visa bredd och mångfald, där lokala berättelser om och av människorna i Tornedalen kan samsas i ett universellt samarbete med andra konsthallar och museer runt om i världen.
Konsthall Tornedalen ska i alla avseenden vara en svensk-finsk angelägenhet till glädje för människorna på båda sidor om gränsen. Och vända sig till en global publik.
Konsthall Tornedalen ska motsvara högsta tänkbara klimat- och säkerhetsklass för att möjliggöra lån av originalverk från museer i Sverige och Finland. Besökarna ska kunna se och uppleva sitt kulturarv i form av klassiska museiverk i original på den ”egna” konsthallen.
Konsthallens arkitektur är framtagen via inbjuden internationell arkitekttävling, som vanns av de finska arkitekterna Anssi Lassila (OOPEAA) och Teemu Hirvilammi.
Konsthall Tornedalen syftar till att demokratisera den konstnärliga och kulturella infrastrukturen i Nordkalotten, en långsiktigt hållbar utvecklingsmotor som stärker ekonomi, kultur- och näringsliv i Lappland.

Adress

 • Konsthall Tornedalen
 • Risudden 150
 • 957 95 Hedenäset
 • Sverige