Skip to main content

Handens intelligens - konsthantverk som Skapande skola-projekt på Skolforum 1 - 3 november

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 13:33 CEST

SKAPANDE SKOLA
KHVC i samarbete med kulturutövarnas organisationer
Skolforum 2010 på Stockholmsmässan 1 - 3/11
Monter A23:18 - utställarområde Kultur

I år inleder kulturutövarnas organisationer ett samarbete för att gemensamt presentera exempel på arbete med kultur och konst i Skapande skola-projekt.

På Skolforum kommer KHVC att visa exempel på konsthantverkets potential inom skolans ramar. Att arbeta praktiskt, med det taktila, det estetiska och med vad man vill säga, stärker också andra skolämnen.

Centrumbildningarna kommer att gemensamt presentera exempel på arbete med kultur och konst i Skapande skola-projekt, riktat mot skolledare, pedagoger och övrig skolpersonal.

En rad olika metoder att arbeta med varierad språkutveckling i skolan lyfts fram. Utövarna täcker in alla de estetiska språken; musiken, bilden, dansen,  rörelsen, formen, tecknet, teatern, talet och skriften är medlemmarnas yrken.

Konsthantverk — handens intelligens

KHVC har valt ut ett antal aktiviteter att representera konsthantverkets potential inom skolans ramar. Att arbeta praktiskt, med det taktila, det estetiska och med vad man vill säga, stärker också andra skolämnen.

KHVCs medlemmar erbjuder till exempel spännande aktiviteter som att blåsa glas: en performativ akt med närvaro och koncentration, snarare än att ha fokus på slutprodukten. Ett skapande skola-projekt kan också vara något som sätter bestående spår i skolans miljö,  ett utsmyckningsprojekt under ledning av en erfaren konsthantverkare.

Medlemmarnas Skapande Skola-projekt kommer presenteras på KHVCs hemsida.

Kontakt KHVC:
Agnieszka Knap
knap@konsthantverkscentrum.se

Tel. 08 - 545 222 90

Mer info och pressbilder:
http://www.konsthantverkscentrum.se/sv.html/press-skolforum

12 Centrumbildningar
förmedlar och skapar kultur över hela landet. De samlar de fritt verksamma professionella kulturskaparna och är specialister på sina respektive områden.
www.centrumbildningarna.se

Pressinfo om den gemensamma satsningen på Skapande Skola och programmet i montern
här (pdf)...

SKAPANDE SKOLA – integrerar det professionella kulturlivet i undervisningen
2010 fördelade Kulturrådet över 100 miljoner kronor till Skapande skola. Alla skolor som har mellan- eller högstadieelever kan söka pengar för inköp av kultur. Pengarna ska användas till att integrera det professionella kulturlivet i undervisningen och ska gå till elevernas eget skapande tillsammans med en kulturutövare eller t ex till teaterbesök, dansföreställningar, konserter och utställningar.

Regeringen föreslår fortsatt utbyggnad av Skapande skola- satsningen. Från och med 2011 omfattar satsningen årskurserna 1-9 och uppgår till 150 miljoner kronor. Statsbidraget vill initiera processer som skapar långvarig samverkan mellan skola och kulturliv.

Stiftelsen Konsthantverkscentrum (KHVC) är en länk till det främsta inom svenskt konsthantverk. KHVC representerar ca 800 professionellt verksamma konsthantverkare över hela Sverige. Uppgiften är att ge råd, informera och skapa kontakter. KHVC har kontor i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera