Skip to main content

​Arvidsjaur plats för Sustainable Art Practices in Nature

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2018 13:40 CET

Fd. skolan i Moskosel. Fotograf: Jerry Magnumfotografen Porsbjer

I Arvidsjaur finns nu planer för ett centrum för konst, kultur och hållbarhet samt skapa stabila och givande möjligheter för konstnärer att leva och arbeta långsiktigt, eller permanent.

Northern Sustainable Futures beviljades 1 605 000 kr i strukturbidrag till Sustainable Art Practices in Nature. Strukturbidrag delas ut av Konstnärsnämndens särskilda beslutsorgan Kulturbryggan. Det beviljade bidraget ska leda till att skapa ett centrum för konst, kultur och hållbarhet samt skapa stabila och givande möjligheter för konstnärer att leva och arbeta långsiktigt, eller permanent, i Arvidsjaur.

Initiativet ska etablera tre olika produktionsplatser för konstnärer runt om i Arvidsjaur kommun. Den mest omfattande av dessa kommer att ligga i en tidigare skola i Moskosel. Huvudbyggnaden omfattar 2700 m2 och idrottshallen 700 m2. Fastigheten har potential att innefatta flera studior för exempelvis textil, träarbete, målning, scenkonst, musik och cirkus samt galleri, ekologiskt jordbruk och skulpturpark. Övriga residensplatser är belägna i Lomträsk, innefattande två studior och boenden, och Kläppteatern i Glommersträsk.

Beslutet fattades av Kulturbyggans ledamöter den 13 november 2018.

Kulturbryggans strukturbidrag

Kulturbryggans strukturbidrag är en ny bidragsform som syftar till att öka möjligheterna för konstnärer att kunna verka i hela landet. Bidraget har delats ut vid två tillfällen under 2018 och 11 projekt i 9 län har fått dela på 12 392 000 kr.

Bidraget ska bidra till att bygga upp en infrastruktur för konst- och kulturproduktion på platser i landet där den är bristfällig eller rentav saknas. Det långsiktiga målet är att konstnärer ska ges jämbördiga förutsättningar att verka oavsett var i landet de bor.

Förhoppningen är att stärka projektens samverkansmöjligheter med lokala och regionala parter genom att med insatser i ett tidigt skede lägga grunden för beständiga miljöer och sammanhang för konstnärer att verka inom.

Kontakt Northern Sustainable Futures:
Gonçalo Marques

070-237 48 99
goncalo@northernsustainablefutures.com

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och nyskapande kulturell verksamhet genom stipendier, bidrag och internationell samverkan. Konstnärsnämnden bevakar och analyserar de ekonomiska och sociala villkor som är förutsättningen för konstnärers livssituation, verksamhet och utveckling. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.