Skip to main content

Yttrande avseende Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Nyhet   •   Jan 22, 2018 11:24 CET

Konsumentföreningen Stockholms (KfS) verksamhetsidé är att skapa ekonomisk nytta och ge medlemmarna möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

Avfallsmängderna behöver minska, de negativa effekterna från farligt avfall på människors hälsa och miljö behöver begränsas och praktisk tillämpning av avfallshierarkin behöver främjas och i det arbetet har konsumenten en nyckelroll. KfS konstaterar att det krävs lagstiftning, systemförändringar i processerna kring materialhantering och möjligheter för de många konsumenterna att i sin vardag bidra till ett mer hållbart samhälle. Konsumenterna har bidragit till en rad omställningar i samhället genom åren, exempelvis har de möjliggjort att 95 procent av alla tidningar idag återvinns och att över 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor pantas varje år. Konsumenten är en nyckelaktör som självklart ska dra sitt strå till stacken och exemplen ovan visar att konsumenten är beredd att göra omfattande och uthålliga insatser, när förutsättningarna finns. Om politik och industri gör det lätt så kommer vi konsumenter att göra rätt

I samband med att detta remissvar författas dimper A European Strategy for Plastics in a Circular Economy ner. Vi konstaterar med lättnad att det inte någonstans i strategin står som det brukar nämligen att det viktigaste för ökad återvinning är konsumentinformation och förändrade konsumentbeteenden. Tvärtom konstateras att dagens konsumenter är medvetna om vikten av att undvika avfall och att konsumenterna, utifrån sina insikter aktivt har bidragit till den övergång som trots allt skett när det gäller återvinning i samhället. Viljan hos konsumenten att göra hållbara val och handlingar finns, kunskapen också. Men ibland saknas förutsättningarna. När det gäller återvinning av plastförpackningar saknas idag i många delar rätt förutsättningar. Det är därför glädjande att man i A European Strategy for Plastics...konstaterar att återvinningen av plast endast kan öka genom förändringar av hur plastförpackningar designas och produceras.

Exemplen ovan om återvinning av tidningar och PET-flaskor visar att konsumenterna både vill och kan uträtta stordåd på miljö- och hållbarhetsområdet, bara förutsättningarna är de rätta. Dagens utmaningar kring avfall kräver omfattande förändringar i alla led, i lagstiftning, i produktion och i konsumtionsled.För bästa resultat krävs att lagstiftare och myndigheter i varje förändringsprocess tar hänsyn till hur konsumenterna i sin vardag ska möta avfallshantering och nya regelkrav. Det får inte bli krångligt och svårbegripligt när nya planer och regler formas. Det ska vara lätt att göra rätt.

Anna Lilja, anna.l@kfstockholm.se
Ansvarig miljö
Konsumentföreningen Stockholm, www.kfstockholm.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.