Charkbranschen tar saltansvar

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 11:32 CEST

Kött- och Charkföretagen deltar just nu i Redusalt, ett treårigt projekt för att sänka saltintaget och därigenom förbättra folkhälsan, tillsammans med Livsmedelsverket och 15 andra aktörer från livsmedelssektorn. Projektet samordnas av industriforskningsinstitutet RISE och delfinansieras av Vinnova.

Stort exportgenombrott: Kina har tagit nästa steg i processen för export av svenskt griskött

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:30 CET

Kina, världens största marknad för griskött, har nu tagit initiativ till ytterligare ett steg i processen för att svenska köttföretag ska kunna exportera griskött till Kina. De kinesiska myndigheterna har nyligen skickat ett utkast på protokoll (landsgodkännande) för import av grisfläskkött från Sverige.

Kött och Charkföretagen växer – får nya medlemmar

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 08:00 CET

Kött och Charkföretagen, specialistorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning och charkuteritillverkning, fortsätter att växa. Under hösten har två nya medlemmar tillkommit: köttproducenten Fåddman AB och handelsföretaget Globe Foods AB. Att medlemsantalet ökar är viktigt ur flera aspekter.

Kött och Charkföretagen besöker Meat Industry Week i Kina

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:53 CEST

Kött och Charkföretagen tillsammans med en svensk delegation var på plats i Kina när China International Meat Industry Week ägde rum i Qingdao förra veckan. Där fanns cirka 1300 andra utställare från hela livsmedelskedjan med fokus på allt som har med kött och chark att göra.

Allt kött är fritt från antibiotika

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:30 CEST

Många konsumenter tror felaktigt att det finns antibiotikarester i kött. Trots att både karenstider och myndigheternas provtagning mot gränsvärden i EU-lagstiftningen säkerställer att så inte är fallet. Det visar den konsumentundersökning som Kött och Charkföretagen nyligen genomfört med hjälp av analysföretaget Inizio. Grundproblemet är att en hög total antibiotikaanvändning i samhället innebär en ökad risk för resistenta bakterier i vår miljö. Undersökningen visar också att flertalet konsumenterna är väl medvetna om detta problem.

- Av de som ser ett problem identifierar 88 procent av respondenterna problem att en hög antibiotikaanvändning kan leda till resistenta bakterier i vår miljö. Det visar på en stor förståelse för problematiken. Samtidigt tror 62 procent av konsumenterna att det finns rester av antibiotika i tillagade kött- och charkprodukter när det använts i djuruppfödningen, säger Karin Nelsson, Inizio, som har genomfört undersökningen

Många uppfattar de verkliga problemen med att bakterier blir resistenta som en följd av en hög total användning av antibiotika i samhället, däribland djurhållning. Det är dock viktigt att komma ihåg att sjuka djur precis som människor ibland behöver antibiotika i rätt mängd. Samtidigt är det oroväckande att så många tror att det finns rester av antibiotika i tillagade kött- och charkprodukter när det normalt inte gör det. När det gäller missuppfattningen kring att det finns antibiotikarester i kött- och charkprodukter är det fler äldre än yngre som har denna missuppfattning.

- Det finns ett omfattande regelverk med både karenstider innan slakt och provtagning inom EU som säkerställer att det normalt inte ska finnas rester av antibiotika vare sig i svenskt eller importerat kött. Vår årliga rapportering av denna provtagning visar också att systemet fungerar, säger Ingrid Nordlander, Livsmedelsverket

Kött och Charkföretagen har inlett ett samarbete med analysföretaget Inizio för att årligen följa upp konsumenternas uppfattning kring kött- och charkrelaterade frågor. Under februari-mars 2017 genomfördes den första undersökningen med flera intressanta resultat.

- Det mest glädjande för kött- och charkföretag runt om i landet är att undersökningen visar att de flesta svenska konsumenter har ett stort förtroende för den svenska kött- och charkbranschen, säger Magnus Därth, Vd för kött- och charkföretagen.


Om undersökningen
Kött och Charkföretagen har låtit analysföretaget Inizio genomföra en undersökning bland svenska allmänheten 16 år och äldre. 1 080 personer intervjuades via webbenkäter under perioden 28 februari – 3 mars 2017.

För ytterligare information:
Magnus Därth, VD, Kött och Charkföretagen 076-842 65 33
Karin Nelsson, Inizio, 070-221 39 94
Ingrid Nordlander, Livsmedelsverket, 018-17 55 96

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning, charkuteri- och färdigmatstillverkning. Medlemmarna i KCF utgörs av såväl stora som små företag, företag som hanterar svensk såväl som importerad råvara och företag som tillverkar ekologiska produkter såväl som konventionella. Exempel på företag som är medlemmar är HK Scan Sweden AB, KLS Ugglarps AB, Atria Scandinavia AB, men också mindre företag över hela landet som exv. Karlgrens Slakteri i Gällivare, Andersson/Tillman i Uppsala och Ello i Lammhult.

KCF representerar 88 tillverkande företag som sammanlagt omsätter drygt 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Många konsumenter tror felaktigt att det finns antibiotikarester i kött. Trots att både karenstider och myndigheternas provtagning mot gränsvärden i EU-lagstiftningen säkerställer att så inte är fallet. Det visar den konsumentundersökning som Kött och Charkföretagen nyligen genomfört med hjälp av analysföretaget Inizio.

Läs vidare »

Kinas ambassadör Chen Yuming besöker kött- och charkindustrin i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 08:30 CEST

Den 30 maj arrangerade Kött och Charkföretagen en studieresa för Kinas ambassadör i Sverige Chen Yuming med sällskap. Syftet med resan var att under 6 timmar på plats visa upp hela livsmedelskedjan kring svenskt griskött - från gård via slakteri till vidare förädling - och öka förståelsen för hur vi producerar livsmedel i Sverige.

Bra med en enighet om målen för livsmedelsindustrin

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 11:04 CET

Igår presenterade regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet sin överenskommelse kring de långsiktiga målen för livsmedelspolitiken. Detta blir nu en tydlig signal till alla i Livsmedels-Sverige om att verka för en ökad konkurrenskraft och en politik med konsumenten i centrum. Men vägen för att nå målen kommer att bli det avgörande.

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 07:00 CEST

Världsnaturfonden WWF presenterar idag en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

-Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

-Både handeln och importörerna ställer höga krav på andra länder när det gäller kött som ska säljas på den svenska marknaden. Ett flagrant exempel i Köttguiden är irländskt lammkött som ”straffas” i utvärderingen enbart för att det i Irlands lagstiftning finns utrymme för slakt utan bedövning. Men den svenska marknadens krav gör att det irländska lammkött som konsumenterna normalt möter i svenska butiker i har slaktats på liknande sätt som i Sverige. Det innebär att det är helt fel att utgå från lagstiftningen i respektive länder i sin bedömning, vilket WWF alltså gör i sin guide, avslutar Magnus Därth.

För mer information, kontakta:

Magnus Därth, VD Kött och Charkföretagen, tel. 08-762 65 33, magnus.darth@kcf.se

Kött och Charkföretagen, KCF, är branschorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning och charktillverkning. Medlemmarna i KCF är Köttbranschens Riksförbund (består av ca 110 företag), HK Scan Sverige AB, Atria Scandinavia AB, Gunnar Dafgård AB, KLS Ugglarps AB, HFG Sverige AB, Nyhléns & Hugosons Chark AB, Norvida AB och Dalsjöfors Kött AB.

KCF representerar företag som sammanlagt omsätter drygt 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Världsnaturfonden WWF presenterar idag en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar.

Läs vidare »

Kött och Charkföretagens Kvalitetsnätverk avstamp för utökat samarbete

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 15:31 CEST

Som ett led i ansträngningarna att försvåra för företag som ägnar sig åt livsmedelsbedrägerier har Kött och Charkföretagen (KCF) tagit initiativ till ett brett samarbete med bl a Livsmedelsverket och miljöförvaltningarna i Stockholm och Göteborg. Både Livsmedelsverket och Miljöförvaltningen i Stockholm deltog på onsdagen i KCF:s Kvalitetsnätverk som markerade avstampet för det nya samarbetet.

Under det senaste året har Kött och Charkföretagen intensifierat arbetet med att stärka den seriösa delen av branschen och i flera fora efterlyst ett utökat samarbete mellan branschen och berörda myndigheter.Under Kvalitetsnärverkets möte i veckan var äkthet och hur det ska kunna spåras och kontrolleras en aktuell fråga. Daniel Selin från Miljöförvaltningen i Stockholm redogjorde för svårigheterna med att utreda livsmedelsbrott. Som exempel använde han det specifika fallet med Gothemsgården, som inte är medlem i Kött och Charkföretagen, vars brottsliga verksamhet avslöjades i vintras. Under dagen har även Livsmedelsverket redogjort för sitt arbete för att motverka livsmedelsbedrägerier.

-Vi ser samarbete mellan myndigheter och bransch som en mycket viktig del i att göra arbetet med att stävja livsmedelsfusk framgångsrikt, säger Maria Florin på Livsmedelsverket.

En viktig aspekt av veckans Kvalitetsnätverk var en överenskommelse om en särskild arbetsgrupp mellan myndigheterna och branschen för att motverka livsmedelsbedrägerier.

-Jag är mycket nöjd med dagen främst eftersom KCF:s initiativ nu ser ut att bära frukt i form av ett utökat samarbete med myndigheterna. Dialogen mellan myndigheterna och de företag som vi representerar, som varje dag strävar efter att förse konsumenterna med säkra och trygga livsmedel, är mycket viktig. Jag ser fram emot en fortsatt tät dialog med de olika aktörerna, säger Magnus Därth, VD för Kött och Charkföretagen.

Även vikten av en noggrann kvalitetskontroll och uppföljning av sina leverantörer diskuterades och Torbjörn Holmberg från SAI Global och Henrik Lärk från Eurofins deltog också i Kvalitetsnätverkets första möte.

För mer information, kontakta:

Magnus Därth, VD Kött och Charkföretagen, tel 08-762 65 33, magnus.darth@kcf.se

Kött och Charkföretagen, KCF, är branschorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning och charktillverkning. Medlemmarna i KCF är: Köttbranschens Riksförbund (består av ca 125 företag), Scan AB, Atria Scandinavia AB, Gunnar Dafgård AB, KLS Ugglarps AB, HFG Sverige AB, Nyhléns & Hugosons Chark AB, North Trade Stockholm AB och Dalsjöfors Kött AB.

KCF representerar företag som sammanlagt omsätter drygt 27 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Som ett led i ansträngningarna att försvåra för företag som ägnar sig åt livsmedelsbedrägerier har Kött och Charkföretagen (KCF) tagit initiativ till ett brett samarbete med bl a Livsmedelsverket och miljöförvaltningarna i Stockholm och Göteborg. Både Livsmedelsverket och Miljöförvaltningen i Stockholm deltog på onsdagen i KCF:s Kvalitetsnätverk.

Läs vidare »

Svenska kött- och charkprodukter har en framtid i kinesisk matkultur

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2015 10:26 CET

Kina är framtidsmarknaden för svenska livsmedel, inte minst svenskt griskött. Det är den svenska kvaliteten och matsäkerheten, i kombination med grisköttets betydelse i den kinesiska matkulturen ger en stor positiv potential för både Sverige och Kina i våra framtida samarbeten.Idag har Kinas ambassadör Chen Yuming och landsbygdsminister Sven-Eric Bucht diskuterat svenska råvaror och kinesisk matkultur under en pressträff på restaurang Formosa i Gamla Stan i Stockholm. Nästa vecka åker en svensk delegation under Landsbygdsministerns ledning till Kina för att fortsätta samtalen att godkänna Sverige som exportland av griskött.

Kina är välkända för sin goda matkultur och varianter på denna har funnits i Sverige sedan 1944 då kinesisk mat serverades för första gången i Stockholm. I takt med att Kinas ekonomi förbättrats har efterfrågan på griskött ökat kraftigt, gärna köttdetaljer med ben, men även andra kvalitativa kinesiska delikatesser.

Kina är världens näst största importör av livsmedel och det land där det konsumeras mest griskött i hela världen. Den genomsnittlige kinesen äter 39 kilo griskött per år. Det är mer griskött än den genomsnittlige svensken konsumerar. Griskött förknippas i Kina med framgång, fertilitet och virilitet. Att allt fler kineser dagligen konsumerar alltmer griskött är en konkret symbol för Kinas ekonomiska framgång. En positiv utveckling som nu sprider sig snabbt till fler delar av Kina, vilket innebär att konsumtionsökningen av griskött i Kina beräknas fortsätta under många år framöver.

Nästa vecka åker en svensk delegation under ledning av Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbyggdminister, tillsammans med representanter från näringsliv, branschorganisationer, myndigheter med flera till Kina för att lyfta fram ett långsiktigt samarbete av svenska livsmedel, däribland svenskt griskött och i förlängningen också förädlade köttprodukter. Ett exportsamarbete som dels gynnar de kinesiska konsumenterna med högkvalitativa och säkra svenska produkter, men samarbetet förväntas även ge en gynnsam ekonomisk utveckling för svenska kött- och charkföretag och även svenska djurproducenter.

  • Den kinesiska matkulturen utgör en stor potential för den svenska kött- och charkbranschen. I städerna finns en starkt växande trend att satsa på en hälsosam och bekväm mat, särskilt bland unga kineser. I Sverige finns produkter, både kött och förädlade produkter, som väl matchar denna trend, berättar Magnus Därth, vd, branschorganisationen Kött och Charkföretagen. Enligt vår uppskattning kan cirka 25 miljoner kilo griskött producerat av svenska bönder säljas till ett högre pris på i snitt fyra kronor per kilo i Kina. Det är en inkomstförstärkning på 100 miljoner kronor årligen för den svenska köttbranschen.

Enligt, Magnus Därth, Kött & Charkföretagen, uppskattar de kinesiska kunderna och konsumenterna att de svenska produkterna produceras på ett säkert och hållbart sätt. Produktionskedjans fokus på matsäkerhet och spårbarhet, men också låg antibiotikaförbrukning och bra djurskydd är alla faktorer som bidrar till att svenska produkter har ett högt förtroende i Kina.

För mer information kontakta:

Magnus Därth, vd, Kött & Charkföretagen, tfn: 076-842 65 33

Kött och Charkföretagen, KCF, är branschorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning och charktillverkning. Medlemmarna i KCF är: Köttbranschens Riksförbund (består av ca 100 företag), HK Scan Sweden AB, Atria Scandinavia AB, Gunnar Dafgård AB, KLS Ugglarps AB, HFG Sverige AB, Nyhléns & Hugosons Chark AB, Norvida AB och Dalsjöfors Kött AB.

KCF representerar företag som sammanlagt omsätter drygt 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Kina är framtidsmarknaden för svenska livsmedel, inte minst svenskt griskött. Det är den svenska kvaliteten och matsäkerheten, i kombination med grisköttets betydelse i den kinesiska matkulturen ger en stor positiv potential för svenskt kött och chark. Idag har Kinas ambassadör Chen Yuming och landsbygdsminister Sven-Eric Bucht diskuterat frågan under en pressträff på restaurang i Stockholm.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Verkställande Direktör (VD)
  • magnus.darth@kcf.se
  • 08- 762 65 33

Om Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige.

Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både
konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken.

Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Adress

  • Kött och Charkföretagen
  • Storgatan 19
  • 114 51 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar