Tags

Media-no-image

Kött och Charkföretagen inför uppförandekod för sina medlemmar

Pressmeddelanden   •   2013-05-27 12:58 CEST

De senaste månaderna har rapporterna om bedrägligt beteende inom matbranschen duggat tätt. Många av rapporterna har gällt kött och nu reagerar Kött och Charkföretagen genom att införa en strikt uppförandekod för samtliga medlemsföretag.

Media-no-image

Vågar Eskil Erlandsson ta steget fullt ut?

Pressmeddelanden   •   2013-03-01 11:21 CET

Fusket med hästkött och historien med de falska oxfiléerna har tydligt visat på en lucka i livsmedelskontrollen i Sverige, en lucka som vi nu måste fylla igen. Det skriver Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen, och Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen på Newsmill. Läs mer via bifogad resurslänk.

Media-no-image

Många missuppfattningar om "köttskatt"

Pressmeddelanden   •   2013-01-22 13:29 CET

I medierapporteringen och debatten om Jordbruksverkets rapport om köttkonsumtion florerar flera missuppfattningar:

Media-no-image

Förstatliga livsmedelskontrollen

Pressmeddelanden   •   2012-11-23 08:54 CET

Avslöjandena i SvD att svenska grossister och livsmedelsbutiker under lång tid kunnat sälja falsk oxfilé, tydliggör kommunernas bristfälliga kontroller. Mer statlig kontroll är nödvändig, skriver Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen, och Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen på SvD Brännpunkt.

Jakob från Källby klarade det svåra Mästarprovet!

Jakob från Källby klarade det svåra Mästarprovet!

Pressmeddelanden   •   2012-06-15 09:00 CEST

Jakob Dietrich från Källby blev nummer två i hela landet i år att ta det svåra Mästarbrevet i Charkuteri. Mästarprovet för erfarna yrkesmän och kvinnor avlades i Uppsala 13-14 juni.

Rickard från Karlstad andra Mästaren i år!

Rickard från Karlstad andra Mästaren i år!

Pressmeddelanden   •   2012-06-15 09:00 CEST

Rickard Örnborg, till vardags på Värmlands Chark blev nummer två i hela landet i år att ta det svåra Mästarbrevet i Charkuteri. Mästarprovet för erfarna yrkesmän och kvinnor avlades i Uppsala 13-14 juni.

Jerker från Mora klarade det svåra Mästarprovet

Jerker från Mora klarade det svåra Mästarprovet

Pressmeddelanden   •   2012-06-15 09:00 CEST

Jerker Jansson, till vardags på Siljans Chark, blev nummer två i hela landet i år att ta det svåra Mästarbrevet i Charkuteri. Mästarprovet för erfarna yrkesmän och kvinnor avlades i Uppsala 13-14 juni.

Gustav från Nossebro klarade Mästarprovet.

Gustav från Nossebro klarade Mästarprovet.

Pressmeddelanden   •   2012-06-15 09:00 CEST

Gustav Erikson, till vardags på Eriksons Chark i Nossebro, blev i hela landet nummer två i år att ta det svåra Mästarbrevet i Charkuteri. Mästarprovet för erfarna yrkesmän och kvinnor avlades i Uppsala 13-14 juni.

Media-no-image

Per från Molkom klarade Mästarprovet!

Pressmeddelanden   •   2012-06-15 08:59 CEST

Per Nilsson från företaget Tranhem Delikatesser blev den första i år som avlade det svåra Mästarprovet i charkuteri under två dagar i Uppsala. Få har gjort eller klarat det under senare åren, så Per är en av få som till hösten kan titulera sig Mästare när han under högtidliga former får motta sitt efterlängtade Mästarbrev vid den årliga Hantverksceremonin i Stockholms Stadshus Blå hallen.

Media-no-image

Ny djurskyddslag viktig framtidsfråga

Pressmeddelanden   •   2012-06-04 09:47 CEST

Landshövding Eva Eriksson har på regeringens uppdrag genomfört en utredning av djurskyddslagstiftningen och föreslår omfattande förändringar. Förändringar som om de genomförs, kan få avgörande betydelse för svensk animalieproduktion. De konsekvensanalyser av förslagen som i stor utsträckning saknas i utredningen, måste genomföras innan nuvarande regler ändras.

Media-no-image

Småskaliga slakterier tar marknadsandelar

Pressmeddelanden   •   2012-04-02 07:00 CEST

Vi ser en tydlig retrotrend mot alltfler småskaliga slakterier. 2005 var antalet cirka 30, nu har de ökat till cirka 50. Utvecklingen är i grunden intressant, men medför även vissa risker. Kött och Charkföretagen uppmanar därför myndigheterna att ställa samma krav på såväl små som stora slakteriföretag.

Media-no-image

Sverige initierar en diskussion i Bryssel om en fortsatt användning av rökaromer i ekologiska charkprodukter

Pressmeddelanden   •   2012-03-05 09:15 CET

EU har nyligen konstaterat att rökaromer inte längre får användas i ekologiska livsmedel. Landsbygdsministern har meddelat att Sverige kommer att ta upp frågan i Bryssel med syftet att ändra regelverket. Trots både hälso- och miljömässiga fördelar riskerar den nya tolkningen att leda till att svenska charkföretag tvingas gå tillbaka till traditionell rökning med kostsamma investeringar som följd.

Media-no-image

Positivt besked kring Livsmedelsverkets avgiftsmodell för slakterierna

Pressmeddelanden   •   2012-01-18 10:20 CET

Livsmedelsverket meddelade den 16 januari 2012 hur avgiften för den veterinära kontrollen på slakterierna kommer att förändras och att en ny avgiftsmodell införs. Det nya systemet kommer att vara baserat på en fast avgift per djur. Förändringen genomförs mot bakgrund av att regeringen förbättrar konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar.

Media-no-image

Kostnaden för Livsmedelsverkets kontroller på slakterierna redovisas öppet till bonden

Pressmeddelanden   •   2011-11-24 15:13 CET

Regeringen har i budgeten för 2012 beslutat att förbättra konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar för veterinärkontroll. Idag har Kött och Charkföretagens styrelse fattat beslut om en rekommendation till samtliga medlemsföretag med slakteriverksamhet om att införa ett öppet redovisningssystem. Detta gynnar svensk primärproduktion.

Media-no-image

Tveksamma slutsatser bakom köttfri måndag

Pressmeddelanden   •   2011-11-09 09:21 CET

Vi tror inte att köttfria måndagar kommer att ha någon väsentlig inverkan på svenskarnas köttkonsumtion. Förtroendet för köttet är grundmurat.

Media-no-image

Risk för brist på svenskt nötkött i början av 2012

Pressmeddelanden   •   2011-10-17 07:00 CEST

Den 31 december 2011 kommer handjursbidraget i Sverige att avskaffas. Denna förändring kommer att medföra en störning på marknaden för nötkött. För att undvika detta har Kött och Charkföretagen förordat en möjlighet till slakt med fullt handjursbidrag även under inledningen av 2012. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har nu meddelat att det inte är aktuellt.

Media-no-image

Högre status genom fler Mästare

Pressmeddelanden   •   2011-09-12 11:18 CEST

Mästarstatusen som sedan länge finns reglerad för många yrken har delvis glömts bort ute hos de svenska kött- och charkföretagen. Det hoppas branschen nu ändra på.

Media-no-image

Lika konkurrensvillkor för svenska slakterier ger en injektion till svensk animalieproduktion

Pressmeddelanden   •   2011-09-08 10:00 CEST

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har meddelat att han i höstens budgetproposition kommer att föreslå att de svenska avgifterna för veterinärkontroll på slakteri justeras ner mot de minimiavgifter som anges i förordning (EG) Nr. 882/2004. Detta är glädjande besked.

Media-no-image

Målet är att helt slippa kastrering av smågrisar

Pressmeddelanden   •   2011-04-27 11:49 CEST

Kastrering av smågrisar utan bedövning är en högaktuell fråga för oss i industrin även om huvudansvaret ligger i uppfödarledet före oss. Med bibehållet förtroende kan ingen av oss försvara att detta viktiga djurskyddsproblem lämnas utan åtgärder längre.

Media-no-image

Svensken äter allt mer kött

Pressmeddelanden   •   2011-03-10 14:24 CET

Nyligen har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram preliminär statistik över utvecklingen på den svenska köttmarknaden under 2010. Sammantaget visar siffrorna att kött står högt i kurs hos den svenske konsumenten.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.