Skip to main content

Ny branschorganisation för köttbranschen

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 11:02 CEST

Kött och Charkföretagen blir ny branschorganisation för köttbranschen från och med den 1 juli 2003. Åke Rutegård blir vd och Peter Rasztar, Swedish Meats, ordförande.

Försöksverksamheten med Kött och Charkföretagen, KCF, som har pågått i ett och ett halvt år kommer att permanentas från den 1 juli 2003. Det innebär att en helt ny branschorganisation skapas. KCF kommer att ligga som en fristående organisation under Livsmedelföretagens, Li, paraply. I organisationen kommer Köttbranschens Riksförbund, med sina 150 medlemsföretag, Swedish Meats ek. för., KLS Livsmedel ek. för., AB Sardus, Gunnar Dafgårds AB och Atria Lithells AB att ingå.

Kött- och Charkföretagen blir en tung aktör på marknaden och kommer att representera nästan hela köttbranschen i Sverige. Medlemmarna i organisationen har 99 procent av slakten och ca 95 procent av styckning och charktillverkningen i landet. Den sammanlagda omsättningen hos medlemsföretagen blir drygt 25 miljarder kronor och antalet anställda 10 500 personer.

Kött och Charkföretagen ska samla och stärka den svenska kött- och charkbranschen samt tillvarata och främja KCF:s medlemmars gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. KCF ska även företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför statsmakten, myndigheter, organisationer, EU-organ och andra internationella organ.

Köttbranschens Riksförbund kvarstår intakt för de mindre och medelstora branschföretagen, den enda skillnaden är att kanslifunktionen flyttas över till Kött och Charkföretagen fr.o.m. den 1 juli 2003. Dessutom överlåts Tidningen Köttbranschen till KCF men namnet, inriktningen och profilen kommer att behållas.

Åke Rutegård blir vd och Peter Rasztar blir ordförande för KCF. Vice ordförande i den nya branschorganisationen blir Bo Stendahl, SLP Pärsons. Åke Rutegård och hans handläggare, Fredrik Sundblad, samt Tidningen Köttbranschen beräknas flytta till Li:s lokaler i Stockholms City i början av hösten. Fram till det att KCF flyttar gäller följande adressuppgifter:

Besöksadress: Slakthusplan 3, Johanneshov
Postadress: Kött och Charkföretagen, Box 5093, 121 16 Johanneshov
Telefon: 08-659 00 05
Fax: 08-659 21 82
E-post: info@kcf.se
Organisationsnummer: 556630-4738

För ytterligare information kontakta:
Åke Rutegård 08-659 00 05 alt. 08-659 21 82 (fax), ake.rutegard@kcf.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera