Skip to main content

KPMG bidrar med kunskap till framtidens företagare

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 17:01 CEST

Det vinnande laget som under året drivit företaget Bright Wishes

Under årets upplaga av SM i Ung Företagsamhet som går av stapeln 16-17 maj finns KPMG på plats. Som Sverigepartner är detta ett tillfälle för KPMG att bidra med kunskap om professionell redovisning till framtidens företagare. Under kvällen den 16 maj delade KPMG ut priset för Årets Årsredovisning till det glada vinnarlaget Bright Wishes.

Under dagen har KPMG även hållit utbildningstillfällen för både nya och gamla UF-lärare i arbetet med UF-elevernas årsredovisningar. Utbildningarna hölls under två seminariepass tillsammans med lärare från hela Sverige.

Syftet med utbildningarna har varit att inspirera och ge både lärare och elever ökad kunskap om vikten av en professionell årsredovisning. Samtidigt ger UF-samarbetet KPMG en möjlighet att lära sig mer om morgondagens företagare och vad som är viktigt för dem. 

 - Satsningen på framtidens företagare är viktig. KPMG är glada att kunna hjälpa till att kompetensutveckla Sveriges UF-lärare och därmed även framtidens företagare, säger Patrik Anderbro, ansvarig för små- och medelstora företag på KPMG.

Ung Företagsamhet ger elever på gymnasiet möjlighet att under ett skolår prova på livet som egen företagare. Som UF:s partner bidrar KPMG med sin kompetens till UF-företag och utveckling av utbildningar i UF:s regi. Under läsåret har KPMG genomfört över 60 aktiviteter på olika orter i landet. KPMG delar ut det prestigefyllda priset Årets Årsredovisning.  Under kvällen delades priset ut av Patrik Anderbro till vinnarlaget Bright Wishes.

- Detta var den ”starkast lysande” årsredovisningen i årets tävling. Redan i VD-ordet fångades läsaren av ett gott språkbruk och en träffsäker förmåga att reflektera över verksamhetsåret. Man har en proffsig struktur, relevanta nyckeltal och noter som följer reglerna för finansiell rapportering. Detta UF-företag visar på att man förstått redovisningens primära syfte; att förse företagets intressenter med relevant information om företagets verksamhet, resultat, tillgångar och skulder, säger Patrik Anderbro.

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som jobbar med entreprenörskap i skolan. UF-företagande innebär att gymnasieelever under ett läsår driver ett UF-företag. Eleverna går igenom alla stadier som ett riktigt företag från uppstart till årsredovisning och avslut. Just nu driver över 26430 gymnasieelever i hela landet UF-företag och 800 av dem möts på SM.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Anderbro, ansvarig för små- och medelstora företag KPMG, tel. 021-495 07 38, patrik.anderbro@kpmg.se

Björn Bergman, kommunikationsdirektör KPMG, tel. 070-876 24 53, björn.bergman@kpmg.se

Om KPMG

KPMG jobbar för att göra skillnad och förbättra framtiden för våra kunder. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 162 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

 

Följ oss:kpmg.se

twitter/KPMGsweden

facebook/KPMGkarriar

linkedIn/KPMGSverige


Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.


About KPMG International
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 156 countries and have 152,000 people working in member firms around the world. The independent member firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.