Skip to main content

Sverige får konkurrens i skattetoppen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 08:00 CEST

Sverige har fortfarande den högsta marginalskatten av alla industriländer, men stater som Spanien och Frankrike närmar sig Sverige. Ett franskt förslag om 75 procent skatt på de högsta inkomsterna gör att landet snart kan passera Sverige i skattetoppen. Fem OECD-länder har höjt skatterna för höginkomsttagare under det senaste året visar en studie från KPMG.

Jobbskatteavdrag och andra skattesänkningar har gjort att skattetrycket på förvärvsarbete har minskat i Sverige under de senaste åren. Däremot är Sverige för tredje året i rad i topp inom OECD-länderna när det gäller marginalskatt, det vill säga den skatt som en höginkomsttagare betalar på den sist intjänade lönekronan. Efter att Danmark tog bort sin motsvarighet till värnskatten 2010 har Sverige med 56,6 procent OECDs högsta marginalskatt.

– Under det senaste året är det fler länder som höjt marginalskatterna än som sänkt dem och nästan alltid anges finanskrisen som motiv till skattehöjningarna. Ofta är skattehöjningarna delar i större krispaket för att tackla lågkonjunkturen och höja statens intäkter. I flera fall liknar de nya skatterna på höga inkomster den svenska värnskatten, som ju infördes som en krisskatt för 20 år sedan men senare fått permanent karaktär, säger Helena Robertsson, affärsområdeschef KPMG Skatt.

KPMG kartlägger varje år inkomstskatter i 114 länder. Mellan 2003 och 2009 var den globala tendensen att inkomstskatterna sjönk, men därefter har trenden brutits och mellan 2011 och 2012 steg den genomsnittliga marginalskatten i studien med 0,3 procentenheter till 28,9 procent. Bland OECD-länderna har Spanien, Frankrike, Kanada, Israel och Sydkorea höjt marginalskatterna, medan bara Luxemburg redovisar en sänkning.

I Frankrike diskuteras en höjning av marginalskatten till 75 procent på inkomster över 1 miljon euro om året (cirka 8,5 Mkr). Det skulle i så fall placera Frankrike långt högre än Sverige i marginalskattelistan.

– Den franske president Hollandes förslag på särskild skatt på mycket höga inkomster är främst symboliskt eftersom den skulle drabba ganska få personer. Därmed kommer den att får en ytterst marginell effekt på statsbudgeten. Den svenska värnskatten tas ut på inkomster över 587 100 kronor och omfattar därför betydligt fler personer. Det som utmärker Sverige är dels att vi har en hög marginalskatt, dels att den tas ut på lägre inkomster än i många jämförbara länder, säger Helena Robertsson.

Se diagram över marginalskatten i OECD-länderna och vid vilka inkomster de börjar gälla på nästa sida.
Ladda ner hela rapporten på www.kpmg.se

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Robertsson, Affärsområdeschef KPMG Skatt, tel. 08-723 9796, helena.robertsson@kpmg.se
Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter 

Bifogade filer

PDF-dokument