This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kraftpojkarna berättar - Varför energilagring?

Blogginlägg -

Kraftpojkarna berättar - Varför energilagring?

Varför Energilagring?

Behovet av att kunna lagra energi kommer att öka i takt med att andelen icke planerbar elproduktion ökar i energisystemet. Vi behöver säkra vår elkonsumtion dygnet runt i samband med den pågående paradigmskifte mot förnybar energi. Skiftet är däremot ingen lätt uppgift på grund av den tidsmässiga obalansen som uppstår mellan elkonsumtion och elproduktion.

För att effektivera självförsörjningen och möjliggöra framtidens elnät behövs energilagring. Inom energilagring är batterier den snabbast växande teknologin idag på grund av dess modularitet, skalbarhet och gynnsamma kostnadsutveckling.

Flera olika värden kan skapas genom installation av ett energilager - allt från att öka din egenanvändning av den solenergi som du lokalt producerar till att säkra elförsörjningen av din fastighet vid eventuella strömavbrott. Vårt energilagringserbjudande täcker in alla ovan illustrerade kundvärden och kan anpassas utifrån varje fastighets individuella behov.

Installationen av ett energilager till befintlig eller ny solcellsanläggning kan se ut på flera sätt. Beroende på fastighetens redan existerande eller kommande energisystem kan ett energilager anslutas.

Visste du att som privatperson kan du just nu få 60% i bidrag (upp till 50.000 SEK) för kostnaderna av ett energilagringsystem för egenproducerad förnybar el.

Om totalkostnaden för en ny 10 kW solcellsanläggning är ca. 98.840 SEK inkl. material- och installationskostnader efter rotavdraget, behöver du som anläggningsägare bara investera ytterligare ca. 22.400 SEK för ett 10 kWh energilagringsystem med LG RESU10 + SolarEdge Storedge 3-fas 10 kW till din nya anläggning.

Genom våra över 280st återförsäljare runt om i Sverige kan vi hjälpa till att visa hur värdefullt ett energilager kan vara för just er fastighet.

Ämnen


Kraftpojkarna är Sveriges ledande distributör inom solenergi, laddningsinfrastruktur och energilagring och en del av OK-Q8 AB. Genom vår värdegrund i kvalitet, innovation, partnerskap och hållbarhet levererar vi produkter och system till hundratals återförsäljare i Norden. Kraftpojkarna tillhandahåller därtill ett omfattande utbud av signifikanta tjänster såsom digitala verktyg, projekteringsassistans, utbildningar, finansieringslösningar, installation-as-a-service och teknisk support av högsta klass. Genom Kraftpojkarnas uttalade fokus på logistik-, transport- och lagerprocesser tillses snabba leveranser med god leveransprecision av både enskilda produkter såväl som av kompletta system. Vi paketerar och levererar framtidens energiinnovationer.

Presskontakt