Skip to main content

Förundersökning avslutad

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 17:00 CEST

Sedan 2011 har det pågått en förundersökning kring överskridande av gällande villkor för stoft och koloxid i rökgaserna från flispannan vid Kraftringens fjärrvärmeverk i Klippan. Nu är förundersökning klar och Kraftringen tar på sig ansvaret för det inträffade. Kraftringen kommer att betala en företagsbot på 100 000 kronor.

Det var i samband med att värmepannan i Klippan byggdes om under hösten 2010 som gränsvärdena för tillåtet utsläpp av stoft och koloxid i rökgaserna överskreds under en begränsad tid.

Överskridandet berodde på intrimningsproblem i samband med att flispannan byggdes om för att bli miljöeffektivare. Problemen upphörde efter att den om-byggda flispannan trimmats in och från och med 2011 har flispannan fungerat som avsett.

Ingen skada har rapporterats i samband med att gränsvärdena överskreds.

- Vi beklagar det inträffade och tar vårt fulla ansvar. Hållbarhet är ett centralt begrepp för Kraftringen och vi uppgraderar löpande våra anläggningar i vår strävan att utveckla hållbara energilösningar, säger Sylvia Michel, vd på Kraftringen.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen.  Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare. Läs mer på www.kraftringen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera