Skip to main content

​Ekologiskt jordbruk ökar i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2019 07:55 CEST

Ekologiskt brukad jordbruksmark (åkermark + betesmark) har ökat med 58 procent på tio år.

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat med 58 procent i Sverige, motsvarande 224 040 hektar, under de senaste tio åren. Det visar siffror från Jordbruksverket. KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden.

– Det här är en positiv utveckling eftersom konsumenterna i hög grad efterfrågar livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och som bidrar till ökad biologisk mångfald, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på KRAV.

Förra året brukades 609 104 hektar av jordbruksmarken i Sverige ekologiskt, motsvarande 20,2 procent. År 2009 var siffran 385 064 hektar, vilket innebär en ökning med 58,2 procent under de senaste tio åren. Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030.

– Vi vill se en ännu snabbare omställning till ekologisk odling. Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. Sverige har tagit ett steg i rätt riktning, men en snabbare omställning kan stärka tillväxten i svenskt lantbruk och öka såväl export som inhemsk försäljning, säger Jonas Carlberg.

Under 2018 var Jämtland det län i Sverige som hade högst andel ekologiskt odlad jordbruksmark, nämligen 39,7 procent. Lägst andel bland Sveriges län finns i Skåne där endast 8,4 procent av odlingsmarken brukades ekologiskt.

I ekologiskt jordbruk tillåts inte användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, vilket i sin tur bidrar till ökad biologisk mångfald. Nya siffror från Jordbruksverket visar också att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar.

KRAV-certifieringen är i flera avseenden striktare än EU:s regler för ekologiskt jordbruk, bland annat genom hårdare krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. KRAV-certifierade lantbruk måste dessutom uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, som exempelvis användningen av förnybar el. Den KRAV-certifierade odlingen utgör 70 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige.

Kontakt:

Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på KRAV, 070-347 50 83, jonas.carlberg@krav.se
Nina Halling, kommunikationschef på KRAV, 070-842 43 73, nina.halling@krav.se

Bakgrund

Här finns Jordbruksverkets statistik för 2018.
Här finns Jordbruksverkets statistik för 2009.
Här finns regeringens livsmedelsstrategi.
Här finns fakta om certifierad ekologisk produktion.
Här kan du läsa mer om KRAV-märkning.


Tabell: Ekologiskt jordbruk i Sveriges län (Tabellen uppdaterad 2019-07-30 kl 11:36)

Län Ökning i procent (2009 till 2018) Ökning i hektar Hektar 2018 Hektar 2009 Andel 2018 (%)
Blekinge 35,6 1075 4096 3021 10
Dalarna 77,9 9335 21314 11979 30,8
Gotland 51,4 8651 25466 16815 22,8
Gävleborg 99,5 11955 23967 12012 33,5
Halland 61,4 5903 15518 9615 12,6
Jämtland 77,4 8888 20371 11483 39,7
Jönköpings län 67,2 12053 29998 17945 23,7
Kalmar län 36,8 5633 20960 15327 10,9
Kronoberg 51,6 3797 11154 7357 16,7
Norrbotten 67,7 1866 4624 2758 12,6
Skåne 75,8 17897 41508 23611 8,4
Stockholms län 27,3 3337 15550 12213 17,2
Sörmland 44,3 9898 32227 22329 22,8
Uppsala län 36,2 9206 34606 25400 19,3
Värmland 64,7 14647 37272 22625 33,1
Västerbotten 99,5 4710 9444 4734 13,5
Västernorrland 72,6 5302 12610 7308 25,8
Västmanland 34,5 5408 21064 15656 19,6
Västra Götaland 57,1 49973 137516 87543 26,2
Örebro län 81,6 11031 24549 13518 21,9
Östergötland 64,5 25609 65291 39682 27

Det här är KRAV:

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAVs uppdrag är att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlätta för aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 26 medlemsföretag och organisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.