Skip to main content

KRAV utmanar i debattartikel

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 10:43 CEST

KRAV står inför många utmaningar. Den största av dem är att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Det skriver KRAVs vd och ordförande i följande debattartikel, publicerad i Land Lantbruk den 16 juli.

Öka ekokonsumtionen – vår största utmaning

”KRAV står inför en rad utmaningar”, skriver Land Lantbruk i en artikel den 2 juli. Det är så sant som det är skrivet.

KRAV har sedan starten 1985 alltid befunnit sig i intensiv utveckling. Utvecklingsbehovet har accelererat under det senaste året, i takt med att marknaden för ekologiska produkter växer.

En fråga som diskuteras intensivt är hur Krav ska bedöma importerade ekologiska produkter, som har kontrollerats av Kravs motsvarigheter i andra länder. Kan vi lita på dem, även när deras regelverk i detaljfrågor ibland skiljer sig från KRAVs? Förtjänar de att få ett KRAV-märke på sig? Kontrollen av importerade ekologiska produkter måste effektiviseras. Vi kan inte fortsätta, som hittills, att utestänga tusentals ekologiska produkter från den svenska marknaden. Men effektiviseringen får aldrig ske på bekostnad av trovärdigheten. Konsumenterna ska kunna lita på importerade KRAV-märkta produkter, på samma sätt som de litar på svenska.

En annan utmaning är att skapa ett hållbart avgiftssystem. Det måste vara ekonomiskt möjligt att ansluta sig till KRAV även om man är liten. Men små producenter kan inte förvänta sig att handel och industri ska fortsätta att subventionera deras, i förhållande till kostnaderna, låga avgifter i samma utsträckning som de gör i dag.
Förhoppningsvis finns det en politisk vilja att hjälpa dessa producenter så att de kan konkurrera på samma villkor som danska ekobönder, som får sin kontroll gratis.

På det sätt systemet är konstruerat går det inte att åstadkomma millimeterrättvisa. Men vi måste se till att avgifterna är hållbara i längden och att de underlättar utvecklingen av den ekologiska marknaden.

Ytterligare en fråga som diskuteras är tillsatsen av nitrit till charkprodukter. Många konsumenter vill köpa korv och skinka från ekologiska grisar, men är skeptiska till Kravmärkta charkprodukter, eftersom de inte har den rosa färg som nitrittillsats ger. Kan, och bör, man gå dessa konsumenter till mötes? Det skulle i så fall strida mot en av målsättningarna för det ekologiska lantbruket, att undvika naturfrämmande ämnen. Å andra sidan skulle en ökad efterfrågan leda till att fler djur kunde födas upp ekologiskt.

Åsikterna går isär bland konsumentföreträdare, handel och producenter. KRAV är en smältdegel där olika intressen möts, och det är i dessa möten som kreativiteten och visionerna ofta föds. En öppen debatt är nödvändig för att vi ska skapa den värdegrund som de nya lösningarna vilar på.

Det gäller dock att vi inte går vilse i debatten. Ibland fokuserar debatten på nyanser och en form av finlir för de mest insatta, där "ekologiskt A" jämförs med "ekologiskt B". Då glömmer vi att den den stora skiljelinjen i själva verket går mellan ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel. Därför vill vi nu till de tidigare utmaningarna lägga ytterligare en.

Politikerna har satt upp en hög ribba för det svenska lantbruket - att 20 procent av arealen ska odlas ekologiskt. Vi närmar oss nu detta mål, men det märks inte i utbudet i livsmedelsbutikerna. Konsumtionen av ekologiska livsmedel står kvar och stampar kring 3 procent av den totala livsmedelskonsumtionen.

Det mesta av det som odlas ekologiskt i Sverige blir i slutändan konventionell mat. Det är knappast vad man kan kalla en hållbar utveckling. Vill vi ha en livsmedelsproduktion som är hållbar i längden måste konsumenterna ges möjligheter att bidra, inte bara skattevägen utan också i butiken.

Vi på KRAV vill nu utmana alla som vill ha en hållbar livsmedelsutveckling - konsumentföreträdare, miljöorganisationer, ansvarstagande företag och engagerade medborgare att sätta upp ett nytt mål: att 20 procent av livsmedlen som säljs i butik ska vara ekologiska senast år 2010.

Högtflygande? Kanske, men vi menar att det är realistiskt och fullt möjligt att uppnå och väl tillgodoser dagens konsumenters starka intresse för den egna hälsan och engagemanget för miljö- och djurfrågor.

En utmaning som tar sikte på framtiden.

Lena Söderberg
vd, KRAV

Bo Thunberg,
ordförande, KRAV

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.