Zajgmeskvmhcalh5oxqk

Insikter från Working for Change, Stockholmsmässan den 25 november 2014

Blogginlägg   •   Nov 28, 2014 11:24 CET

Sisters in business och USWA, driver mångfaldsprojekt och försöker ständigt hitta olika vägar till ökad mångfald i samhället och har precis avslutat pilotprojekt för att främja afrikanska kvinnoföretagare. Det är intressant att se att svensknäringslivet, och organisationer är engagerade i mångfaldsfråga, men det är fotfarande mycket att göra och största önskan är för snabbare förändringar.

Media no image

Sisters in Business och USWAs Affärskola för afrikanska kvinnoföretagare i Stockholm

Nyheter   •   Okt 24, 2014 14:29 CEST

Den 24 september arrangerades ett event på NAV i Sickla där inbjudna gäster och afrikanska kvinnor presenterade sina affärsidéer i en härlig mix.

Några av talarna som gjorde kvällen till en härlig mötesplats var Alexandra Charles från 1,6 och 2,6 miljonerklubben, Core Radiance från New York och Tobias Stenberg, Trax. 

Se filmen med inslag från kvällen och hör kvinnor berätta om sina affärsidéer och sin utvecklingsresa under året. Affärsprogrammen finansieras med stöd av Tillväxtverket, Främja kvinnors företagande, Entrepreneur Sthlm och Länsstyrelsen Stockholms län.

Tveka inte att kontakta oss om ni vill veta mer.


Den ideella föreningen Sisters in Business har i samverkan med United Swedish Women Awareness under år 2014 drivit affärsskolor och affärsrådgivningsprogram med ett 60-tal kvinnor med afrikansk bakgrund.

Läs vidare »
Rsb3kggkrujisdbwrlnd

Kvinnor med bakgrund från Afrika pitchar sina affärsidéer

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2014 08:30 CEST

Är du nyfiken på att höra affärskvinnor med bakgrund från Afrika pitcha sina affärsidéer och se mer av resultaten från projekten som Sisters in business, USWA och Rizewoman drivit under året? Vi ses på NAV-scenen i Dieselverkstadens i Sickla. Arrangemanget sker med stöd från Tillväxtverket, Länsstyrelsen Stockholms län och Främja kvinnors företagande.

Ntyzbt0ej0tscwxq5ifb

Finansieringsseminarium för afrikanska kvinnor, Arrangör Sisters in Business, USWA och Rizewoman med stöd från Tillväxtverket, Länsstyrelsen Stockholms län och Främja kvinnors företagande.

Nyheter   •   Sep 15, 2014 13:02 CEST

Den 10:e september arrangerades ett finansieringsseminarium där ett 40-tal afrikanska kvinnor från USWA, Sisters in Business och Rizewoman hade möjligheten att lära sig mer om hur man kan finansiera investeringar i bolag. Nordea i Nacka, ALMI, Firma Fatou, Start-Up Stockholm och Skatteverket fanns på plats och berättade om de olika finansieringsmöjligheterna.

Media no image

Genusblandade arbetslag producerar bättre.

Nyheter   •   Jun 23, 2014 11:18 CEST

Jämställdhet inom regional tillväxt – hur gör man? Det är fokus för de två utbildningsdagar som regionförbundet anordnar för deltagarna i programmet Främja kvinnors företagande. I slutet av maj påbörjades utbildningen på Björkhults gård i Sparreholm. Kirsi Sedell Masters, som är särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Södermanlands län, inledde med att berätta om deras strategi och handlings- plan för en jämställd regional tillväxt och hur den kan kopplas ihop med

Sörmlandsstrategin 2020. - Statistiken talar sitt tydliga språk, så länge skillnaderna mellan kvinnor och män är så stora måste vi vara uppmärksamma på dem, menar Kirsi Sedell Masters. Inbjuden att inspirera och motivera del- tagarna var Pär Lärkeryd som är vd för Norra Skogsägarna. Han arbetar aktivt med att förändra synen på manligt och kvinnligt, så aktivt att han fått utmärkelsen Bernadotte-medaljen av kung Karl XVI Gustaf för sina insatser. Trots att han är mycket stolt och glad ser han också ironin i det: - Om jag varit kvinna och gjort samma sak hade jag knappast fått motsvarande uppmärksamhet och belöning, spekulera- rar han.

Hans jämställdhetsarbete började när han som ledare för ett verkstadsföre- tag i Västernorrland började få ont om arbetskraft. Orten var liten och bilden av vem som kunde rekryteras var snäv. Han blev tvungen att även försöka locka till sig arbetskraft som inte platsade inom ramen. Han behövde kvinnor, men de var inte alltför attraherade av att arbeta i industrin. Normen att industri- arbete är mansgöra var för inrotad. Företaget beslöt sig för att göra något åt det och en fyra dagars jämställdhets ut- bildning gjorde susen.
- Efteråt var det som att komma upp  ur källaren och sedan dess har jag  alltid genusglasögonen på! säger Pär Lärkeryd. Numera är det inte bara vita norrländ- ska män med snus under läppen som arbetar inom industrin i Norrland. - Genusblandade arbetslag ger mer.

Vi ser skillnaden i bättre kvalitet och nya strukturer som är bra för produktivitet- ten, menar han. I Pärs nuvarande arbete för Norra Skogsägarna handlar jämställdhets- utvecklingen också om att ändra på gamla invanda strukturer. En skogsägare behöver inte per automatik vara en äldre man med gedigen erfarenhet av skogs- bruk. Därför vill Pär erbjuda målgrupp- pen nya verktyg. - Man hugger inte träd med appar! Så lät ett motsträvighetsargument när vi började ta fram en app med funktioner som är till nytta för skogsägarna, berättar han.

Appen visar till exempel fastighets- gränser, något som dåtidens skogsägare aldrig någonsin skulle erkänna att de behövde hjälp med men som den nya tidens skogsägare uppskattar. - Nu är det fruarna som tagit över, eller unga killar och tjejer. De har andra behov, och vi är ett företag som vill ligga steget före och då duger inte motsträvig- hetsargumenten! menar Pär Lärkeryd. Andra delen i jämställdhetsutbildningen är den 29 augusti, även då på Björkhults Gård.

Genusblandade arbetslag producerar bättre. Sisters är med i nyhetsbrevet från Regionförbundet Sörmland.

Läs vidare »
Qy5fv65oyangyjo34ase

Rizewoman USWAs och Sisters in Business främst samarbetspartner

Nyheter   •   Jun 02, 2014 17:53 CEST

Rizewoman är ett bra exempel på ett projekt som har lyckats med att attrahera en målgrupp som flera projekt har haft svårt att nå fram till, kvinnor med utländsk bakgrund. En del av framgången i detta projekt ligger i att man arbetat tillsammans med afrosvenska kvinnor som har haft ingångar till nätverk och förtroende från kvinnorna.

Media no image

Innovativ projektledarutbildning för förstelärare

Nyheter   •   Maj 08, 2014 13:52 CEST

I samarbete med KREO erbjuder Läroverket en innovativ projektledarutbildning för förstelärare!
Hösten 2014 startar Läroverket tillsammans med KREO en projektledar- utbildning för förstelärare. Vi vill bidra till skolors möjligheter att på bästa sätt växla ut effekterna av förstelärarnas pågående eller framtida utvecklingsarbete.


I samarbete med KREO, som arbetar med att utbilda lärare i entreprenöriellt lärande och chefer i innovativt ledarskap, har vi tagit fram ett kompetensutvecklingsprogram där vi vill ge förstelärarna konkreta verktyg för att driva nytänkande projekt och utveckla undervisningen, samtidigt som de utvecklas i sin roll.


KREO inleder i dagarna ett nytt samarbete med utbildningsföretaget Läroverket för att stimulera entreprenörskap och innovation i skolan. Den första gemensamma utbildningen riktar sig till FÖRSTELÄRARE som vill utveckla kompetens inom INNOVATIV PROJEKTLEDNING Utbildningen omfattar tre heldagar och inkluderar att deltagarna parallellt driver ett innovativt projekt på sin skola

Läs vidare »
Media no image

Innovativ projektledarutbildning för förstelärare

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2014 13:45 CEST


KREO

KREO är ett forskningsbaserat konsultbolag som erbjuder konsulttjänster för att stimulera innovation, entreprenörskap och kreativitet till företag, organisationer och personer. Inom ramen av social ansvar KREO hjälper ungdomar och kvinnor med utländsk bakgrund till en bättre väg av integration i samhälle.
Mycket av KREOs erbjudande bygger på KREOs processmetodik. Metodik uppstod ur att grundaren av bolaget såg att organisationer, företag och samhälle förlorar mycket drivkraft, kreativitet och ekonomisk tillväxt på grund av det saknas kunskap, förhållningssätt, processer och verktyg för att fånga upp och vidare utveckla idéer till hållbara och innovativa koncept.

Sisters in Business
Sisters in Business är ett dotterbolag till KREO med en vision att vara ett jämställd inkluderande projekt arena för utveckling av människor, idéer och innovationer.
Uppdraget är att erbjuda en välkommande inkluderande utvecklingsmiljö där vi möts på samma våglängd. Här skapar vi nya arbetsmetoder, utmanar befintliga strukturer och välkomnar olikheter.
Att se varje individ. Vara i nuet, lyssna nyfiket och tro tillhör våra grundvärden när vi hjälper människor eller organisationer att utveckla.


KREO inleder i dagarna ett nytt samarbete med utbildningsföretaget Läroverket för att stimulera entreprenörskap och innovation i skolan. Den första gemensamma utbildningen riktar sig till FÖRSTELÄRARE som vill utveckla kompetens inom INNOVATIV PROJEKTLEDNING Utbildningen omfattar tre heldagar och inkluderar att deltagarna parallellt driver ett innovativt projekt på sin skola

Läs vidare »
Media no image

Innovativ projektledarutbildning för förstelärare

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2014 13:29 CEST

I samarbete med KREO erbjuder Läroverket en innovativ projektledarutbildning för förstelärare!
Hösten 2014 startar Läroverket tillsammans med KREO en projektledar- utbildning för förstelärare. Vi vill bidra till skolors möjligheter att på bästa sätt växla ut effekterna av förstelärarnas pågående eller framtida utvecklingsarbete.


I samarbete med KREO, som arbetar med att utbilda lärare i entreprenöriellt lärande och chefer i innovativt ledarskap, har vi tagit fram ett kompetensutvecklingsprogram där vi vill ge förstelärarna konkreta verktyg för att driva nytänkande projekt och utveckla undervisningen, samtidigt som de utvecklas i sin roll.

 

 

KREO

KREO är ett forskningsbaserat konsultbolag som erbjuder konsulttjänster för att stimulera innovation, entreprenörskap och kreativitet till företag, organisationer och personer. Inom ramen av social ansvar KREO hjälper ungdomar och kvinnor med utländsk bakgrund till en bättre väg av integration i samhälle.
Mycket av KREOs erbjudande bygger på KREOs processmetodik. Metodik uppstod ur att grundaren av bolaget såg att organisationer, företag och samhälle förlorar mycket drivkraft, kreativitet och ekonomisk tillväxt på grund av det saknas kunskap, förhållningssätt, processer och verktyg för att fånga upp och vidare utveckla idéer till hållbara och innovativa koncept.

Sisters in Business
Sisters in Business är ett dotterbolag till KREO med en vision att vara ett jämställd inkluderande projekt arena för utveckling av människor, idéer och innovationer.
Uppdraget är att erbjuda en välkommande inkluderande utvecklingsmiljö där vi möts på samma våglängd. Här skapar vi nya arbetsmetoder, utmanar befintliga strukturer och välkomnar olikheter.
Att se varje individ. Vara i nuet, lyssna nyfiket och tro tillhör våra grundvärden när vi hjälper människor eller organisationer att utveckla.


KREO inleder i dagarna ett nytt samarbete med utbildningsföretaget Läroverket för att stimulera entreprenörskap och innovation i skolan. Den första gemensamma utbildningen riktar sig till FÖRSTELÄRARE som vill utveckla kompetens inom INNOVATIV PROJEKTLEDNING Utbildningen omfattar tre heldagar och inkluderar att deltagarna parallellt driver ett innovativt projekt på sin skola

Läs vidare »
Media no image

Jämställdhet inom regional tillväxt – hur gör man?

Nyheter   •   Apr 04, 2014 16:43 CEST

Pär Lärkeryd är en av talarna. Som tidigare Vd för Indexator har Per lett ett uppmärksammat värdegrundsarbete där jämställdhet ingick som ett element. Företaget själva menar att det ledde till den stabila ekonomi och starka marknadsposition det har i dag.

Pär har arbetat aktivt med jämställdhet och menar att det är just det man behöver göra. Han tror att många företag har kunskaper om att det är viktigt men saknar praktiska verktyg.

För dig som är intresserad så kan du läsa mer på inbjudan här: http://www.region.sormland.se/img/2014/2/21/80850.pdf

 

Sisters in business leder utbildning i samarbete med Regionförbundet Sörmland. Ett 20-tal organisationer som arbetar med affärsutveckling, innovation och nyföretagnade var på plats den 22 maj. Sisters in business är engagerade i två seminariedagar för Regionförbundets räkning den 22 maj och 10 juni.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om KREO & Sisters in Business

Förskningsbaserat Konsultbolag

KREO

KREO är ett forskningsbaserat konsultbolag som erbjuder konsulttjänster för att stimulera innovation, entreprenörskap och kreativitet till företag, organisationer och personer. Inom ramen av social ansvar KREO hjälper ungdomar och kvinnor med utländsk bakgrund till en bättre väg av integration i samhälle.
Mycket av KREOs erbjudande bygger på KREOs processmetodik. Metodik uppstod ur att grundaren av bolaget såg att organisationer, företag och samhälle förlorar mycket drivkraft, kreativitet och ekonomisk tillväxt på grund av det saknas kunskap, förhållningssätt, processer och verktyg för att fånga upp och vidare utveckla idéer till hållbara och innovativa koncept.

Sisters in Business
Sisters in Business är ett dotterbolag till KREO med en vision att vara ett jämställd inkluderande projekt arena för utveckling av människor, idéer och innovationer.
Uppdraget är att erbjuda en välkommande inkluderande utvecklingsmiljö där vi möts på samma våglängd. Här skapar vi nya arbetsmetoder, utmanar befintliga strukturer och välkomnar olikheter.
Att se varje individ. Vara i nuet, lyssna nyfiket och tro tillhör våra grundvärden när vi hjälper människor eller organisationer att utveckla.

Adress

  • KREO & Sisters in Business
  • Kiebsensgatan 18
  • 632 20 Eskilstuna
  • Sweden
  • Vår hemsida