Skip to main content

Inbjudan Workshop – Water footprint 15 oktober 2013

Nyhet   •   Aug 19, 2013 11:19 CEST

Havs- och Vattenmyndigheten genomförde innan sommaren, i samverkan med Krinova Incubator & Science Park samt Johanneberg Science Park, workshops som syftade till att få en klar bild av vad företagen vill få ut av en Svensk Vattenallians. Det framkom med tydlighet att många företag arbetar med vattenfrågan på olika nivåer både nationellt och internationellt. Det framkom behov av samverkan mellan företagen, lära av varandra, kunskap om ny och gammal vattenteknik, benchmarking, forskning, samverkan med myndigheter mm. 

Svensk Vattenallians genomför under andra halvåret 2013 ett antal regionala workshoppar som svarar till företagens behov. Under 2014 planeras utöver regionala workshoppar ett antal nationella möten i samverkan med Havs- och Vattenmyndigheten respektive Varim; en branschorganisation inom området vattenrening och vattenbehandling. 

Denna workshop har stort fokus på dialog och benchmarking mellan företagen. 

Workshop – Water footprint 

- Alfa Lavals vattenfokus  - Erik Nilsson, Alfa Laval 

-  Workshop – Water footprint; fördjupning i ISO DIS 14046 Water Footprint, LCA, 

water flows, Water tools - Elin Eriksson, IVL 

- Frågor och diskussion samt fortsatt workshop. - Elin Eriksson, IVL 

- Senaste nytt från företagen  - Alla 

- Hur skapar vi en företagsdriven Svensk Vattenallians?  - Karl-Erik Grevendahl och Christer Owe 

- Kommande aktiviteter 

Var: Alfa Laval, Rudeboksvägen 1, Lund 

När: 15 oktober start med lunch 12.00 och beräknad sluttid 16.30 

Kostnad: 2 800 kr, moms tillkommer 

Anmälan: Skickar du till miljo@krinova.se senast den 8 oktober – men gärna omgående 

Frågor och önskemål?: 

Karl-Erik Grevendahl, miljo@krinova.se, 0706-64 78 58 


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera