Skip to main content

​KD uppmärksammar World Elder Abuse Awareness Day (Internationella dagen om övergrepp mot äldre) den 15 juni

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 10:45 CEST

Stockholm 2018-06-14

Pressmeddelande


KD uppmärksammar World Elder Abuse Awareness Day (Internationella dagen om övergrepp mot äldre) den 15 juni

I december år 2011 antog Förenta Nationernas Nationalförsamling en resolution om att officiellt utse den 15 juni varje år och över hela världen till WEAAD, World Elder Abuse Awareness Day, en dag då vi internationellt uppmärksammar övergrepp mot äldre personer. - Därför vill Kristdemokraterna i Stockholms stad uppmärksamma dagen och i år ägna den speciellt åt att uppmärksamma övergrepp mot äldre kvinnor, säger Michaela Hollis (KD), vice ordförande i äldrenämnden i Stockholms stad.

Övergrepp mot äldre förekommer i så gott som alla världens länder och är globalt underrapporterat. Man har inte talat särskilt mycket om våld mot äldre och frågan är ofta tabubelagd. De hälsomässiga och sociala konsekvenserna är vida underskattade och värda att belysas. Övergreppen kan vara av fysisk, psykisk, sexuell karaktär eller handla om övergrepp i relation till ekonomiskt utnyttjande. Aktuell forskning uppmärksammar särskilt ekonomiska övergrepp som ett allvarligt och vanligt förekommande problem, 5-10 procent utsätts för denna typ av övergrepp.

- När det gäller sexuella övergrepp så känner äldre kvinnor inte sällan att de får skylla sig själva och upplever att det är svårt att prata om dessa. Ämnet är också starkt skambelagt. Ett kompetent och respektfullt bemötande från de olika yrkesgrupperna som kommer i kontakt med våldsutsatta äldre kvinnor är viktigt. Lika viktigt är att exempelvis hemtjänstpersonal upptäcker när allt inte står rätt till och förmår agera utifrån det. Utbildning är i sammanhanget viktig för att personalen ska våga fråga om övergrepp, fortsätter Michaela Hollis (KD).

- I Stockholms kommunfullmäktige har Kristdemokraterna därför motionerat om att ge äldreförvaltningen i uppdrag att göra en handlingsplan för att öka kompetensen och insikten om våld mot äldre i allmänhet och mot äldre kvinnor i synnerhet, hos samtlig personal inom stadens äldreomsorg, både i privat och i egen regi. Vid ett eventuellt maktskifte i september kommer vi att verka för att så blir fallet, avslutar Michaela Hollis (KD).

För mer information kontakta:

Martin Källstrand (Pressekreterare)

+46761229911

martin.kallstrand@stockholm.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy