Skip to main content

​Kristdemokraterna förkastar handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2017 14:06 CEST

Kristdemokraterna förkastar handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism

Kristdemokraterna motsätter sig dagens beslut om lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. "Dokumentet som presenterats är för dåligt och den rödgrönrosa majoritetens hanterande av frågan har varit under all kritik. Att godkänna förslaget skulle betyda att vi samtidigt köper grisen i säcken". Det säger Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraternas i Stockholms stadshus.

Redan för ett år sedan reserverade sig Kristdemokraterna emot den då beslutade strategin eftersom vi ansåg att dokumentet var alltför fluffigt och okonkret för att kunna fungera som vägledning för stadens olika verksamheter. Som svar på kritiken utlovades lokala handlingsplaner i varje stadsdelsnämnd. Dessa planer skulle i sin tur beslutas av Kommunstyrelsen före nyår. Det är dessa mycket försenade riktlinjer som Kristdemokraterna nu underkänner.

- Den rödgrönrosa majoritetens arbete mot extremism och terrorism fortsätter att präglas av undfallenhet och okunskap. I den senaste fasen var vi redo att ge de nya förhandlingarna en ny chans i hopp om att få fram bra och konkreta handlingsplaner, men majoriteten har återigen visat att de inte tar frågorna och riskerna med extremismen på tillräckligt stort allvar. Detta är ett stort bekymmer då den tillagande extremismen utgör ett reellt hot mot stockholmarnas säkerhet och trygghet, fortsätter Erik Slottner.

Alliansen i Stockholms stad har de senaste veckorna gemensamt och konstruktivt deltagit i det blocköverskridande arbetet med handlingsplanerna. Utan Alliansens inspel skulle dagens dokument ha varit ännu sämre.

- Kristdemokraterna saknar dock fortfarande flera grundläggande delar för att nu kunna ställa sig bakom de lokala handlingsplanerna. Bristande problembeskrivningar och luddiga formuleringar gör att vi skulle tvingas köpa grisen i säcken om vi hade valt att ställa oss bakom överenskommelsen, fortsätter Erik Slottner.

De tydligaste problemen med dokumentet är enligt Kristdemokraterna:

  • Dokumentet är fortfarande för okonkret för att kunna utgöra grund för handlingsplaner. Möjligtvis börjar man närma sig en nivå som skulle kunna klassas som strategi.
  • De tre extremistgrupperna buntas ihop när det gäller problembild och metoder för avradikalisering. Majoriteten tycks tro att man kan avradikalisera en jihadist på samma sätt som en högerextremist.
  • Problemformuleringarna negligerar det allvarliga hot som just den islamistiska extremismen utgör.
  • Trots att det allvarligaste hotet mot Sverige enligt Säpo idag kommer från ideologisk och teologiskt motiverad terrorism nämns specifikt ingenting om källarmoskéer eller den missionerande verksamhet som bedrivs av grupper som exempelvis muslimska brödraskapet.
  • Man nämner fortfarande inte specifikt imamer och religiöst lärda som viktiga aktörer för att avradikalisera enskilda personer.
  • Hur radikaliserade återvändare från Syrien och Irak ska hanteras nämns överhuvudtaget inte alls i texten.
  • Man kan ifrågasätta samarbetet med det politiserade Segerstedtinstitutet - precis som Försvarshögskolan påpekat.
  • Att kommunstyrelsen ska ”bedriva ett utvecklingsarbete för att tydliggöra uppföljningsbara mål” säger väldigt lite. Målen borde ha varit specificerade i ärendet för att vi skulle kunna ta ställning. Vi önskar också att det inte bara ska formuleras mål utan också indikatorer med avseende på effekt och inte endast genomförda aktiviteter
  • Avhopparverksamheten knyts starkt till de sociala insatsgrupperna vilket vi anser vara olyckligt. Det kan finnas många radikaliserade ungdomar som sköter sig väl i skolan och som inte alls är föremål för några sociala insatsgrupper.
  • Stycket om att ideologiskt motiverad brottslighet inte ska vara ett hinder för att delta i en avhopparverksamhet är väldigt märkligt formulerad. Problemet är att metoderna för att avradikalisera radikala extremister ser annorlunda ut än att försöka få en bankrånare att leva ett hederligt liv.

- Vi behöver inte fler fluffiga dokument som inte tar det här på allvar. Vi behöver en krisinsikt och konkreta handlingsplaner för att motverka terrorismenen som ju är ett reellt hot mot Stockholm, avslutar Slottner (KD)

För mer information kontakta:

Martin Källstrand (Pressekreterare)

+46761229911

martin.kallstrand@stockholm.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera