Skip to main content

Kristdemokraterna: Konkurrensutsätt Stockholmshusen

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2017 06:59 CET

Pressmeddelande

Stockholm 2017-12-27

Kristdemokraterna: Konkurrensutsätt Stockholmshusen

Inför förra valet gick den idag styrande majoriteten till val med löften om att bygga billiga hyresrätter genom så kallade Stockholmshus. - Mycket pekar dock på att löftet blir ett svek mot dem med lägst inkomster då de hyresrätter som hittills projekterats beräknas bli dyrare än utlovat, säger Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stadshus.

Stockholmshusen är ett samarbete mellan Stockholms stads förvaltningar och stadens bostadsföretag för att uppnå 3 500 – 5 000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020.

- Allteftersom projektet fortgår tycks dock kostnaderna öka och löftet om 25 procents lägre hyra är normalfallet vid nyproduktion tycks alltmer avlägset. Kristdemokraterna anser att det är ett problem att de kommunala bostadsbolagen har monopol på konceptet. Privata byggaktörer som vill uppföra hus efter ett liknande koncept har inte samma tillträde till attraktiv mark trots att de med stor sannolikhet skulle kunna uppföra koncepthus till samma eller lägre kostnad. Därför vill Kristdemokraterna att Stockholmshusen konkurrensutsätts, fortsätter Erik Slottner (KD).

Byggkostnaderna för Stockholmshusen skulle hållas nere för att lägenheternas hyresnivå skulle bli lägre än annan nyproduktion.

–För varje markanvisning som är tänkt att gå till Stockholmshus ska även privata byggaktörer ges möjlighet att komma in med anbud. Om de lyckas ge ett anbud där kvaliteten håller samma nivå men hyresnivån är lägre ska det anbudet vinna. Konkurrens är ett sätt att pressa kostnader och höja kvaliteten. Om vi menar allvar med att få fram lägenheter med lägre hyra kan vi inte bara låta allmännyttan ta ansvar för det. Då måste också privata aktörer släppas in. Vinnarna på detta är de som vänstermajoriteten säger sig värna, nämligen de med lägst inkomster, avslutar Erik Slottner (KD).

För mer information kontakta:

Martin Källstrand (Pressekreterare)

+46761229911

martin.kallstrand@stockholm.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy