Skip to main content

Kristdemokraterna vill se krafttag mot hedersförtrycket

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2017 07:00 CEST

Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande

Stockholm 2017-07-29

Kristdemokraterna vill se krafttag mot hedersförtrycket i förorterna

Så här i semestertider förs flera flickor som bor i Sverige till sina föräldrars hemländer för att giftas bort eller könsstympas. Problemet är en del av det hedersförtryck som drabbar många i Stockholms segregerade förorter. Tjejer förföljs och trakasseras både av familjemedlemmar och religiösa moralpoliser om de inte följer de seder och normer som de förväntas göra. Män är också drabbade och tvingas även ibland av sina familjer delta i förtrycket. Tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld och förtryck finns i Stockholm i en omfattning som är svår att greppa. – Det är dags för majoriteten att ta problemet på allvar och sluta blunda för obekväma sanningar, säger Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

I FN-resolutionen ”Avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn” fastställs att brott mot kvinnor i hederns namn är en fråga om mänskliga rättigheter. Stater och myndigheter har således en skyldighet att förebygga, utreda och åtala brott - att inte göra detta utgör enligt resolutionen ett brott mot mänskliga rättigheter.

- Vänsterpartierna som styr Stockholms stad har dock alltid haft ett mycket problematiskt förhållningssätt till hedersförtrycket då detta är intimt förknippat med kulturella företeelser. En ovilja att gå till botten med problematiken är ett svek mot alla de kvinnor som utsätts för brotten, fortsätter Erik Slottner.

Kristdemokraterna menar att problemet grundar sig i värderingar och brist på integration. En förutsättning för integration är kännedom om och ett accepterande av det samhälle man lever och verkar inom.

- För att motverka hedersrelaterat våld vill vi förstärka länets resurscentrum, Origo. Verksamheten behöver rustas stark så att vi kan genomföra fler informationsinsatser på Stockholms skolor om jämställdhet och hederskultur. Vi vill också se en stadsövergripande informationskampanj för att få fler medborgare att våga anmäla religiösa ”moral-poliser” och andra som kränker eller skapar otrygghet i religionens och hederns namn, fortsätter Erik Slottner.

- Anledningen till att många flyr till ett öppet, demokratiskt och jämställt land som Sverige är ofta att man önskar lämna ett religiöst eller politiskt förtryck bakom sig. Därför finns vare sig praktiska eller moraliska skyldigheter att anpassa svenska kulturella normer till andra värderingar. Staden måste nu kraftsamla och starta informationskampanjer riktade till både kvinnor och män för att öka kunskapen om vad ett religiöst förtryck är och vart man vänder sig när man blir utsatt för den typen av kränkningar, avslutar Erik Slottner.

För mer information:

Erik Slottner – gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus – 0768806546

Martin Källstrand – Pressekreterare - 0761229911

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera