Skip to main content

Omsorgsdagbok ökar delaktigheten

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 11:01 CEST

Stockholms stad ska erbjuda äldre en omsorgsdagbok på nätet som deras närstående kan få tillgång till. Äldrenämnden beslutade igår om att ansöka om sju miljoner kronor hos kommunstyrelsen för att gå vidare med e-tjänsten Omsorgsdagboken, tidigare kallad digital omvårdnadsjournal.

- Omsorgsdagboken innebär en trygghet för både den närstående och den äldre. Det blir lättare både för den äldre och den närstående att följa upp beslut som tagits om omsorgen. Omsorgsdagboken bidrar till delaktighet och självbestämmande, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd), ordförande i äldrenämnden i Stockholms stad.

Via omsorgsdagboken ska den äldre och närstående kunna se:

  • Journalanteckningar, händelser av vikt, avvikelser.
  • Den senast godkända genomförandeplanen.
  • Den aktuella beställningen för till exempel hemtjänst.
  • Rapporterade insatser: vad är gjort, av vem och när.
  • Planerade besök: vem som kommer och när.
  • Kontaktuppgifter: utförarens namn, adress, telefonnummer, enhetschefens namn, telefonnummer, kontaktpersonens namn, telefonnummer och vem som är biståndshandläggare.
  • Externa kontaktuppgifter: anhöriga, närstående, distriktssköterska m.fl.
  • Information om hur samtycke ges, avbryts och ändras samt vilka personer som getts samtycke.

Den äldre måste ge sitt samtycke till att en närstående eller god man kan se uppgifterna och ska även ge samtycke till att informationen får publiceras i Omsorgsdagboken. Omsorgsdagboken hämtar uppgifter från Stockholms stads sociala system för utförardokumentation. Det blir alltså inget merarbete för personalen.

Under 2009 beräknas omsorgsdagboken vara i drift.

Fakta om Stockholms stads e-tjänstprogram och bakgrund till omsorgsdagboken:

I budget 2007 fastslogs att Stockholms stad ska ge invånarna snabb och lättillgänglig service genom att införa nya e-tjänster. Omsorgsdagboken, tidigare kallad digital omvårdnadsjournal, har hittills arbetats fram som en förstudie. De medel som nu äskas från kommunstyrelsen om sju miljoner kronor, ska täcka den fortsatta projekteringen och igångsättandet av e-tjänsten.


För mer information:

Carl Smitterberg
Pressekreterare för Ewa Samuelsson (kd)
076-122 99 11

Chatrin Engbo
08-508 36 240
Äldreförvaltningen i Stockholms stad

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy