Skip to main content

Vallöfte från KD: Inför en servicegaranti i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2018 06:58 CEST

Pressmeddelande

Stockholm 2018-08-29

Vallöfte från KD: Inför en servicegaranti i Stockholm

Under de rödgrönrosas styre i Stockholm har kommunens service till medborgarna och företag blivit sämre. Därför gör KD idag förslaget om en servicegaranti till ett vallöfte. Förslaget innebär att Stockholms stad ska fastställa inom vilken tid olika tjänster ska utföras inom bland annat förskola, bygglov och tillståndsgivning samt vilka följderna blir för staden om en tjänst inte levereras inom utsatt tid, säger Erik Slottner (KD).

- Medborgare och näringsliv ska kunna lita på att kommunen ger god service och utför tjänster inom utlovad tid. Exempelvis finns det regler som säger att bygglov ska behandlas inom tio veckor och att en förskoleplats ska erbjudas inom tre månader från ansökningsdagen. Det är dock en brist att det inte finns ett system för vilka följderna blir om staden inte håller utlovade tidsramar. Kristdemokraterna vill därför införa en servicegaranti för företag och medborgare där staden ger ekonomisk kompensation i de fall garantin inte uppfylls. Servicegarantin ska fastställa inom vilken tid olika tjänster ska utföras och vad konsekvenserna blir, för stadens del, om en tjänst inte levereras inom utsatt tid, fortsätter Erik Slottner (KD).

Tre specifika områden pekas ut av Erik Slottner (KD) som exempel på där servicegaratin behövs: företagande, bygglov och förskola:

- Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet och få Stockholm att åter klättra i företagsklimatrankningen. En servicegaranti enligt kristdemokratisk modell skulle bidra till ett förbättrat företagskimat i Stockholm, fortsätter Erik Slottner (KD).

- Enligt Plan- och bygglagen ska bygglov ges inom tio veckor om inte särskilda skäl föreligger. Klarar inte kommunen det uppdraget ska det enligt servicegarantin ges ekonomisk kompensation oavsett om det berör enskild eller juridisk person, fortsätter Erik Slottner (KD).

- Stockholms stad har en barnomsorgsgaranti som ger rätt till en förskoleplats inom tre månader. Det är viktigt att denna garanti efterlevs. Om den inte gör det ska ekonomisk ersättning utgå, fortsätter Erik Slottner (KD).

- Det är dags att medborgarna i Stockholm återfår förtroendet för stadens styre och den service man som stockholmare har rätt att kräva. Därför lovar vi nu väljarna att skärpa stadens åtaganden gentemot stockholmarna genom att införa en servicegaranti som skärper kraven på att staden levererar utlovade tjänster inom utsatt tid, avslutar Erik Slottner (KD). 

För mer information kontakta:

Martin Källstrand (Pressekreterare) +46761229911 martin.kallstrand@stockholm.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy