Skip to main content

Sammanhållen seniorvård på Sollentuna sjukhus upphandlas

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 16:50 CEST

Ella Bohlin (KD) Vårdutvecklingsregionråd

Sammanhållen seniorvård på Sollentuna sjukhus kommer att upphandlas. Sjukhuset kommer med start 2020 att få ett koncept där geriatrisk slutenvård och öppenvård samlas. Det innebär att minnesmottagning, rehabinsatser, osteoporosmottagning och mottagning för äldre med sammansatta vårdbehov kommer finnas lätt tillgänglig och att enheterna kommer ha tät samverkan.

- Det är väldigt glädjande att Sammanhållen seniorvård nu upphandlas. Min förhoppning är att vi under 2020 kommer ha detta koncept på plats. 150 vårdplatser kommer tillföras till den geriatriska vården. För den äldre betyder den här upphandlingen att vårdbehovet tillgodoses i en väl sammanhållen vårdkedja. Att ha både öppenvård och slutenvård på ett sjukhus bidrar till en trygg och smidig vård, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd med ansvar för seniorvård.

 - Sollentuna sjukhus kommer bli en grundpelare i regionens äldrevård. Att gruppen äldre blir större gör att vården behöver fokusera resurserna. Sammanhållen seniorvård är ihop med möjligheten för fast läkarkontakt för äldre viktiga steg i riktning mot en trygg och säker vård för våra seniorer, säger Ella Bohlin (KD).

Beslut om upphandling av Sammanhållen seniorvård tas på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 april. På Sollentuna sjukhus kommer även en närakut med geriatrisk- och barnkompetens att öppna under 2019.

Kristdemokraterna i Region Stockholm arbetar för en välfärd att lita på. I valet 2018 fick Kristdemokraterna 7,7 procent och ingår i den styrande koalitionen. Ella Bohlin är vårdutvecklingsregionråd.