Skip to main content

Stockholm blir Sveriges vårdutvecklingsmotor

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2019 08:07 CET

Ella Bohlin (KD), Vårdutvecklingslandstingsråd

Nu blir Region Stockholm Sverigeledande i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Torsdagen den 31a januari inleder den nyinrättade Vårdens kunskapsstyrningsnämnd sitt arbete. Nämnden kommer arbeta med framtidens stora vårdfrågor: att vårdens kvalitet systematiskt stärks; minskat antibiotikaanvändande; läkemedelstillgång; förbättrat patientsäkerhetsarbete; cancerbehandling med mera.

- Vårdens kunskapsstyrningsnämnd kommer bli en spjutspets för vårdens utveckling, både i regionen och nationellt. Nämnden kommer arbeta med flera av vårdens stora framtidensutmaningar. Stora frågor som nivåstrukturering och specialisering av vården kommer ligga på nämndens bord, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd och ordförande i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

Ansvarsområden för Vårdens kunskapsstyrningsnämnd kommer vara:

  • Den nationella och regionala nivåstruktureringen av vården.
  • Patientstyrning.
  • Läkemedelsfrågor och läkemedelsstöd.
  • Vaccination.
  • Minskad antibiotikaanvändning.
  • Kunskapsstöd.
  • Vårdens prioriteringar.
  • Den nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen.

- I och med att Region Stockholm nu satsar på att möta framtidens utmaningar kommer regionen också ta ledartröjan i vårdsverige. Som patient kommer man märka att vårdens kvalitet blir bättre och att patientsäkerheten stärks. Medborgare kommer känna en trygghet i att framtidens vårdutmaningar tas på allvar, avslutar Ella Bohlin. 

Kristdemokraterna i Region Stockholm arbetar för en välfärd att lita på. I valet 2018 fick Kristdemokraterna 7,7 procent och ingår nu i den styrande Koalitionen. Ella Bohlin är vårdutvecklingsregionråd.