Skip to main content

Granat hittad vid grävning i Åhus

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 19:20 CET

En granat hittades för några dagar sedan i marken vid Östra Sand i Åhus, där Kristianstads kommun gräver ledningar för nytt vatten och avlopp. Polis och militär har tagit hand om granaten och undersökt området utan att göra några ytterligare fynd. Grävningarna har avbrutits och ytterligare undersökningar ska göras innan arbetet fortsätter.

– Våra entreprenörer hittade ett misstänkt föremål tre decimeter ned i marken i måndags, så de avbröt arbetet och kontaktade polisen, säger Kristianstads kommuns gatuchef Mats Augbeck.

Bombexperter från polisen och försvaret kunde konstatera att det rörde sig om en skarp krutgranat från tidigt 1900-tal och spärrade av området. Granaten togs omhand av polisens bombgrupp från Malmö och oskadliggjordes. Därefter har militär från  Ing2 i Eksjö undersökt området längs Björnvägen i Åhus med metalldetektor utan att hitta något annat än småskrot som spikar och kapsyler.

Avspärrningen i området togs därför bort på fredagen.

– Det verkar röra sig om ett enstaka fynd, som har hamnat ett par hundra meter utanför skjutfältsgränsen någon gång mellan 1910- och 1930-talet. För att säkra arbetsmiljön för dem som gräver ska vi ändå göra en grundlig scanning av sträckningen närmast skjutfältet innan vi arbetar vidare, säger Mats Augbeck.

Undersökningarna kommer att i viss utsträckning att försena VA-utbyggnaden i Östra Sand, men man räknar med att kunna arbeta sig fram etappvis.

Informationschef Martina Hofmann von Baltenau på Södra skånska regementet P7, som ansvarar för skjutfältet, säger att det inte är ovanligt att det finns ammunition kring ett skjutfält.

– För det mesta rör det sig om gammal, inaktiv ammunition men man ska alltid vara uppmärksam om man gräver i sådana områden och tillkalla polisen om man hittar något misstänkt i marken, säger hon.

Vakthavande befäl för polisen i Skåne och Blekinge, Hans Nilsson säger att fyndet den här gången var en gammal krutgranat men att det annars är rätt sällan som man hittar granater.

– Betydligt oftare får bombgruppen ta hand om gammal ammunition och sprängmedel som upptäcks i hem och uthus vid renoveringar eller dödsbouppteckningar. Den som hittar något sådant ska vara försiktig och kontakta polisen på telefonnumret 114 14, säger han.

 Mats Augbeck på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning betonar att det finns skäl till någon större oro.

– De senaste dagarnas undersökning gör klart att det här inte har varit något målområde för det gamla skjutfältet. Här har legat stugor sedan 1950-talet och området är inte farligare än det har varit förut, men för oss är det en arbetsmiljöfråga att entreprenörerna ska känna sig helt trygga när de gräver vidare, säger han.

 För mer information:
Mats Augbeck, gatuchef, Kristianstads kommun, tel 0733-13 54 43
Polisens bombgrupp, Malmö, tel 114 14
Eva Mårtensson, informationschef, Kristianstads kommun 0733-13 57 10

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy