Skip to main content

Ingen camping på Landön i sommar

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 14:53 CET

Det blir ingen camping på Landön i sommar. Mark- och miljödomstolens dom om strandskyddet ligger fast och kommunen ser därför ingen möjlighet att hålla campingen öppen.

– Vi har undersökt möjligheterna att ändå upprätthålla camping, kopplat till den pågående detaljplaneläggningen. Nu har länsstyrelsen informerat om att de kommer att öppna ett tillsynsärende, så vi har ingen annan möjlighet än att meddela arrendatorn att campingen måste stängas den här säsongen, säger Kristianstads kommuns mark- och exploateringschef Patrik Möller.

Landöns camping har de senaste åren varit ifrågasatt av några närboende, som anmält verksamheten ur olika aspekter. Kommunen, som äger marken, har arrenderat ut campingen i avvaktan på en mer långsiktig detaljplanelösning.

I somras fattade mark- och miljödomstolen, efter ett överklagande, beslut om att undanröja länsstyrelsens beslut om dispens mot strandskyddet för campingområdet. Kommunen har överklagat domen, men fick i november besked om att man inte beviljas prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.

– Vi vet att många har uppskattat den rekreation som Landöns camping har erbjudit, och kommunens vilja har hela tiden varit att det ska finnas en camping där även i framtiden. Nu går vi vidare och prövar vilka möjligheter som finns för området utifrån den uppkomna situationen, säger kommundirektör Jan Pålsson.

Redan i februari för två år sedan aviserade Kristianstads kommun att Landöns camping måste stängas efter en dom som begränsade vattenuttaget. Den gången gick det att hitta en lösning för vattenförsörjningen som gjorde att campingen trots allt kunde öppna till påsk.

– Tyvärr ser vi inga sådana öppningar den här gången. Avståndet till stranden går inte att påverka, och när mark- och miljödomstolen har slagit fast att strandskyddet gäller finns det inget mer vi kan göra i nuläget, säger Patrik Möller.

För mer information:
Patrik Möller, mark- och exploateringschef, Kristianstads kommun, tel 0733-13 51 78

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy