Skip to main content

Konstnärlig gestaltning av vattentornet i Kristianstad. Etapp 1 i en 2-stegstävling är nu avgjord.

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 14:00 CET

Kristianstad kommun planerar att genomföra en konstnärlig gestaltning, ett ljuskonstverk, av vattentornet i Kristianstad. Staden firar 400 år och tanken är att gestaltningen ska utgöra slutpunkt för jubileumsårets satsningar och samtidigt ska det permanentas för framtiden. Målsättningen är att inviga konstverket på nyårsafton 2014.

Vattentornet är en stark symbol i stadens silhuett och syns tydligt när man anländer stadskärnan eller rör sig i stadsrummet. Tornet är 47 meter högt och byggt i betong år 1965. Det är ett klassiskt utformat vattentorn i ”svampform” och projekterat av Kjessler & Mannerstråle. Temat för gestaltningen är resande – ljus – vatten.

Inledningsvis har en öppen inbjudan till konstnärer att lämna intresse för att göra gestaltningen publicerats. Inbjudan har haft stor spridning genom bland annat annonser i dagspress, på kommunens hemsida, annonsering på KROs hemsida (Konstnärernas Riksorganisation) och mailutskick till alla konstnärer som är anslutna till Konstnärscentrum i Sverige. Kommunen erhöll 62 intresseanmälningar.

En sakkunnig jury har arbetat med materialet. Juryn består av Stefan Haskå, ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt ordförande i konstkommittén, Claudia Schaper, t f chef för Kristianstad konsthall,  Lone Åkesson, planeringschef på C4 Teknik, Bengt- Åke Kjell, kultur- och fritidschef, Ulrika Cedell, kulturutvecklare samt Elisabeth Fagerstedt, konstkonsult. Juryn enades om att förorda konstnärerna Katarina Löfström, Hanna Stahle/Anna Waernborg samt Olov Tällström som uppdragstagare för att arbeta fram varsitt skissförslag till gestaltningen, inalles 3 stycken. Konstkommittén, ett utskott till kommunens kultur- och fritidsnämnd, fattade vid sitt sammanträde 2014-02-25 beslut att ge dem skissuppdrag.

Om konstnärerna:
Katarina Löfström har stor erfarenhet av gestaltningar i offentlig miljö. Hon har utfört verk som är både tekniskt avancerade och unika i sina uttryck. Hon har t ex utfört ett stort ljudinteraktivt ljuskonstverk, “Coloratura”, som en integrerad del i Uppsala Konsert- och Kongresshus. Det interagerar med och visualiserar den musik som spelas inne i konsertsalen. Verket kan ses både utifrån och inifrån och har en stor betydelse för byggnadens uttryck. Hon har förmågan att arbeta med platsspecifik konst och att skapa sammanhang mellan platsen, ljussättningen, reflektionerna och olika former av interaktivitet. www.katarinalofstrom.com

Hanna Stahle och Anna Waernborg är en duo som arbetat tillsammans med flera gestaltningar. Hanna Stahle är konstnär och Anna Waernborg är landskapsarkitekt med många uppdrag som ljussättare bakom sig. Hon har bland annat arbetat med ljussättningen av vattentornet i Gustavsberg utanför Stockholm. De har nyligen arbetat med gestaltning av en 250 meter lång betongmur längs Salabergsanstalten i Sala. De uppförde verket “Silverraster” som består av 10 000 blankpolerade rundlar som interagerar med och reflekterar ljus, dagrar, skuggor, himlen och marken i närmiljön. Hanna Stahle är en mycket formstark och erfaren konstnär med erfarenhet av offentlig miljö i den stora skalan. Hon är just nu aktuell med en stor utsmyckning i Eskilstuna. www.hannastahle.se

Olov Tällström har lång och gedigen erfarenhet som gestaltande konstnär i offentlig miljö. Han har en lång rad projekt på sin meritlista och han har sedan länge arbetat med att integrera och utveckla teknik och ljus som ett gestaltande instrument i sin konst. Han är en pionjär i genren och tycks med lätthet få avancerad teknik att se såväl poetisk som lekfull och magiskt enkel ut. Han arbetar f n med en stor gestaltning av ett torg i Eskilstuna, “Transmitter”, och har som ett av de senaste större arbetena uppfört en unik rörlig och solljusstyrd skulptur, “Twister”, hela 25 meter lång, i Västra Stenhagens Kulturcentrum utanför Uppsala.

Kontakt:
Stefan Haskå, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och konstkommittén 0738-53 26 95
Elisabeth Fagerstedt, konstkonsult 0706-28 78 85


 

Kristianstad växer. I dag har kommunen 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill växa med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera