Skip to main content

Nu byggs Västra Boulevarden om för Kristianstadslänken

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 07:45 CEST

Nästa vecka startar arbetet med Kristianstadslänken och det nya resecentret i Kristianstad på allvar. Gatuarbetena ska pågå fram till nästa sommar, men Västra Boulevarden kommer att hållas öppen för trafik.

På måndag, den15 oktober, startar anläggningen av Kristianstadslänken på Västra Boulevarden. Nytt resecentrum, ny bussgata och gång- och cykelstråk anläggs längs boulevarden. Arbetet kan följas via webbkamera på www.kristianstad.se/kristianstadslanken under fliken ”Webbkamera”.

Entreprenör för arbetet är PEAB Anläggning AB och kostnaden för entreprenaden är drygt 26 miljoner kronor.

Klart i juni 2013
Busstrafikstråket på Västra Boulevarden och det nya resecentret ska stå redo för full trafik den 15 juni 2013.

– Kristianstadslänken ska underlätta framkomligheten genom centrum för både bussar och bilar. De nya gång- och cykelstråken ger också en säkrare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna, säger Anders Siversson, förvaltningschef på Kristianstads kommuns stadsbyggnadskontor.

Länken mynnar ut i ett nytt resecentrum med samlad busshållplats söder om Centralstationen.

– Nu får vi ett samlat resecentrum vid dagens järnvägsstation som underlättar byten för resenärerna, säger Anders Siversson.

Gatan öppen för trafik
Västra Boulevarden har tidigare rymt ett parkeringsområde parallellt med gatan. De parkeringar som nu tas i anspråk för bussgatan har kompenserats med nya platser kring Söderportgymnasiet, på den utbyggda parkeringen i norra Tivoliparken och med stora gratisparkeringar norr om stationen. Parkeringarna i den södra delen av boulevarden behålls orörda, liksom parkeringarna utmed trottoaren.

Det ska gå att köra bil i båda riktningarna längs boulevarden under hela entreprenaden, även om framkomligheten emellanåt blir begränsad.

– Medan vi gräver i gatan utnyttjar vi den tidigare parkeringsytan för trafik, säger Peter Andersson, projektledare för Kristianstadslänken på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning C4 Teknik.

Busslänk i tre etapper
Projektet Kristianstadslänken är indelat i tre etapper, där första etappen utanför Centralsjukhuset redan är i drift. Etapp två är centrumdelen, som i första steget handlar om anläggningen av Västra Boulevarden mellan Södra och Norra Kaserngatan och i andra steget sträckningen längs Södra Kaserngatan, där delar av gatan blir bussgata. Den tredje, framtida etappen som ännu inte är beslutad, är avsedd att binda samman Högskolan Kristianstad med centrum. Projektet finansieras av Trafikverket, Kristianstads kommun och Skånetrafiken.

För mer information:
Anders Siversson, stadsbyggnadschef, 0733-13 61 96
Peter Andersson, projektledare, 0738-53 23 75
Henrik Wester, informatör, C4 Teknik, 0738-53 23 70

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy